חקלאות ימית

היחידה עוסקת בסיוע נמרץ של כל הנהלת המשרד בשימור החקלאות הימית במפרץ אילת. המאבק לא הסתיים והנושא אמור לעלות על שולחן הממשלה שם ידונו בהצעת מחליטים שהגיש שר החקלאות  במידה והצעתו תתקבל, תמשיך החקלאות הימית לפעול במתכונת מעט מצומצת, במקביל לתוכנית ניטור רחבת היקף שתבדק את כלל גורמי הזהום במפרץ. כיעד מרכזי רואה המחלקה את המשך פיתוח החקלאות הימית במתקנים יבשתיים הנשענים על מי ים הן לחופי ים תיכון והן בערבה הדרומית.  

 

למימוש יעד זה החליט המשרד להקים פילוט יבשתי לגידול דגי ים באילת בשטח המכון הלאומי לחקלאות ימית באילת. במהלך השנה החלו עבודות תשתית  סיום הקמת המתקן ברבעון השלישי של  2004.   

בים תיכון הסתיימה שנה ראשונה  בהצלחה חלקית הרצת פילוט לגדול דגי דניס הנשען על מי תחנת הכוח אורות רבין.  מיזם של קבוץ גן שמואל. נסיון להרחיב את המיזם למתקן סמי מסחרי לא צלח. השנה החלה המחלקה בהסדרת המעמד החוקי של כלובי דגים בים תיכון בשת"פ עם הועדה למימי חופין והמשרד לאיכות הסביבה. הרעיון המרכזי להקצות רצועה ימית במרחק של כ 10 ק"מ ולאפשר ליזמים להקים חוות כלובים, מיקום הרצועות נמצא בדיון עם גורמי התכנון בחיל הים.

 

חקלאות ימית