​​​אזורים המוגבלים בדיג על פי פקודות הדיג ותקנותיה 1937, באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר (לתלונה על עבירה על פקודות הדיג באזורים אלו התקשרו 9432*​).

מפרץ חיפה
חוף הכרמל
בטחה
מגדל - גינוסר
אילת


שמורות טבע המוגבלות לדיג, באחריות רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים (לתלונה על עבירה בשמורות אלו התקשרו 6911*,  02-5005463).

אזור צפון - חוף דור הבונים
אזור צפון - חוף ראש הנקרה
כנרת
אזור המרכז
ים שקמה
אזור דרום - חולות ניצנים
אילת

 

 

עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור
עצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Recommended_trees_for_the_yard.aspxעצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות