​​​​

האגף לדיג ולחקלאות מים פועל במסגרת משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומתוקף סמכותו בחוק, על פי פקודת הדיג משנת 1937. האגף עוסק במגוון רחב של נושאים:

 • ניהול ממשק דיג בים תיכון, מפרץ אילת ואגם הכנרת
 • הנפקת רשיונות דיג אישיים ולבעלי סירות דיג
 • פיקוח ומניעת עבירות על פקודת הדיג
 • מניעת חדירת מיני דגים העלולים לגרום נזק לדגה ולסביבה הטבעית
 • אינטרודוקציה למינים חדשים במקומות הסגר
 • ליווי, קידום ופיתוח ענפי הדיג וחקלאות המים
 • מחקר בתחומי הדיג וחקלאות מים
 • אישורי יבוא
 • ליווי והדרכה של משקי מודל בנושאים שונים ומגוונים
 • איסוף נתונים רציפים של ענפי הדיג וחקלאות המים ופרסומם בדוח שנתי
 • תמיכה מקצועית ליזמים
 • טיפול ושיקום של מעגנות הדיג

פעילות זו מתאפשרת בזכות רמתם המקצועית של עובדי האגף וכן, בזכות שימוש באמצעים מתקדמים, הן בתחום השירות לחקלאים והן בתחום המחקר. 


משרד החקלאות ופיתוח הכפר החל להפעיל מוקד מיוחד לדיווח על חשד לעבירות דיג. המוקד פעיל שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה בטלפון: 9432*
 
המשרד קורא לציבור הרחב לדווח על אירועי דיג החשודים כאסורים.


 

 

דיג וחקלאות מים

 

 

ענף האצות - מנוע צמיחה ירוק לחקלאות הישראליתדיגחקלאות ימיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Mariculture/Pages/seaweed_industry.aspxענף האצות - מנוע צמיחה ירוק לחקלאות הישראלית15/02/2017 22:00:00{965dc70f-0fb2-4aee-9372-c4ca745fd45e}1363e919-8128-4ddb-9ff3-3d0d18fdb20d7
פארק חקלאות ימית ידידותית לסביבה אילת-אילות (חיב"א)דיגדיג וחקלאות מים;חקלאות ימיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/Aquaculture_park.aspxפארק חקלאות ימית ידידותית לסביבה אילת-אילות (חיב"א)01/02/2017 22:00:00{ccafff44-ec6b-4257-aa1e-475840dc1bed}d803daf1-b441-4c04-bdfb-3f9f509dbe373
יום עיון ארצי חקלאות מים מקיימת בישראלדיגדיג וחקלאות מיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/yom_eyon_chaklaot_mekayemet.aspxיום עיון ארצי חקלאות מים מקיימת בישראל16/01/2017 22:00:00{ccafff44-ec6b-4257-aa1e-475840dc1bed}d803daf1-b441-4c04-bdfb-3f9f509dbe372
יום עיון מדגה בר קיימא, אוקטובר 2016דיג וחקלאות מיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2016/Pages/Midga_yomeyun2016.aspxיום עיון מדגה בר קיימא, אוקטובר 201606/11/2016 22:00:00{937c8fb6-aabf-4c10-a165-2b519add4e2b}e7c08dea-c533-47ce-8e98-64c63c638d6b9

 

 

פרוימן נירפרוימן ניר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461711פרוימן נירבית דגן03-948542603-9485735Nirf@moag.gov.il
בנט פרלברג עיינהבנט פרלברג עיינה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465872בנט פרלברג עיינהדורayanabp@gmail.com
בן-אמו קנדיסבן-אמו קנדיס{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461478בן-אמו קנדיסבית דגן03-948542603-9485735candiceb@moag.gov.il
נאור אלוןנאור אלון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461428נאור אלוןדורAlonn@moag.gov.il

 

 

רשות הטבע והגנים תרכז את תחום האכיפה של משרדי החקלאות והאנרגיהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Enforcement_Ministry_of_Agriculture.aspxרשות הטבע והגנים תרכז את תחום האכיפה של משרדי החקלאות והאנרגיה10/12/2017 22:00:00
משרד החקלאות יתקצב את האכלת השקנאיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Pelicans.aspxמשרד החקלאות יתקצב את האכלת השקנאים16/10/2017 21:00:00
הודעה למשיטים וימאים - צו סגירת שטח בים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/yamaeam.aspxהודעה למשיטים וימאים - צו סגירת שטח בים 11/09/2017 21:00:00
היתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה 2017 - החלטה לאחר הערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/heiter_daig_2017.aspxהיתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה 2017 - החלטה לאחר הערות הציבור28/05/2017 21:00:00

 

 

קורס חקלאות קואופרטיביתשירות ההדרכה והמקצועמחוז גליל-גולןhttp://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Curse_Cooperative_agriculture_2017-pdf.aspxקורס חקלאות קואופרטיבית07/01/2018 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc281
קורס מגדלי אבוקדומחוז גליל-גולןhttp://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Curse_avucado_galilgolan_2018.aspxקורס מגדלי אבוקדו01/01/2018 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc288
כנס מגדלי אדמוניתפרחיםhttp://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Cenes_megadli_admonit_2017.aspxכנס מגדלי אדמונית27/11/2017 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc286
קורס רססיםשירות ההדרכה והמקצועשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_rassim_galil_golan_2017.aspxקורס רססים19/11/2017 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc274

 

 

בקשה לרישיון דיג מקצועי לספינהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/daig_miktzoei_sfina.aspxבקשה לרישיון דיג מקצועי לספינהבקשה לרישיון דיג מקצועי לספינה
הנחיות ליבוא של דגים, אלמוגים, אצות וחסרי חוליות וציוד דיגיבוא ויצואhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Fish_import_regulation.aspxהנחיות ליבוא של דגים, אלמוגים, אצות וחסרי חוליות וציוד דיגהנחיות לאישור יבוא דגים
בקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיביhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Fishing_license_application.aspxבקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיביבקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיבי
יומן דיג למערך חכות צףhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Floating fishhook annex2.aspxיומן דיג למערך חכות צף
בקשה ליבוא דגים לישראל - טופס מקווןיבוא ויצואhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Import_quest.aspxבקשה ליבוא דגים לישראל - טופס מקוון

 

 

<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי

 

 

נוהל רישיונות דיגhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/fishing_ licenses_Procedure.aspxנוהל רישיונות דיג11/11/2015 22:00:00
נספחים לנוהל להובלת דגים חיים 2007http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/LivefishtransportAppendix.aspxנספחים לנוהל להובלת דגים חיים 2007

 

 

 

 

תקנות חדשות לפקודת הדיג - תקנות הדיג, 1937http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/takanot_37.aspxתקנות חדשות לפקודת הדיג - תקנות הדיג, 193709/08/2017 21:00:00
תקנות הדיג (תיקון), התשע"ז 2016http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/fishery_regulation_2017.aspxתקנות הדיג (תיקון), התשע"ז 201621/01/2017 22:00:00
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 2012http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/draft_fish_Diseases.aspxטיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 201214/10/2012 22:00:00
תקנות דיג הספוגים, 1937http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/takanotsfogim.aspxתקנות דיג הספוגים, 1937