דוחות מחקר

​​​​​​

 

 

סיכום יום פתוח למגדלי הדגים בתחנת המחקר "דור" של אגף הדיג - 4.2.16http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/hazanat_amnonim.aspxסיכום יום פתוח למגדלי הדגים בתחנת המחקר "דור" של אגף הדיג - 4.2.16
מחקר בנושא השלמת כלי תכנוני לגידול אמנונים במאגרים: מציאת היחס בין חלקיות המנה לבין קצב הגידול הצפויhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/yom_iun_dagim.aspxמחקר בנושא השלמת כלי תכנוני לגידול אמנונים במאגרים: מציאת היחס בין חלקיות המנה לבין קצב הגידול הצפוי
פיתוח שיטה לסימון דגיגי אמנון הגליל Sarotherodon galilaeus, לצורך מדידת הצלחת אכלוסם באגם הכנרתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/Sarotherodon_galilaeus.aspxפיתוח שיטה לסימון דגיגי אמנון הגליל Sarotherodon galilaeus, לצורך מדידת הצלחת אכלוסם באגם הכנרתפיתוח שיטה לסימון דגיגי אמנון הגליל Sarotherodon galilaeus, לצורך מדידת הצלחת אכלוסם באגם הכנרת
תוספת מלח למזונות בוריםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/added_salt_mullet_fish.aspxתוספת מלח למזונות בוריםתוספת מלח למזונות בורים
בחינת מזונות שונים בגידול אביבי של בוריhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/foods_Mullet_fish.aspxבחינת מזונות שונים בגידול אביבי של בוריבחינת מזונות שונים בגידול אביבי של בורי
מזרזי גדילה במזון אמנוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/Growth_Catalysts.aspxמזרזי גדילה במזון אמנוןמזרזי גדילה במזון אמנון
ביצועי גדילה של דגיגי בורי בשלב האימון הראשוניhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/Growth_of_mullet.aspxביצועי גדילה של דגיגי בורי בשלב האימון הראשוניביצועי גדילה של דגיגי בורי בשלב האימון הראשוני
נעכלות מזון בוריhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/Mullet_fish_digestion.aspxנעכלות מזון בורינעכלות מזון בורי
בדיקת פוטנציאל הגידול ועמידות לקור של קווי אמנון מטופחיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Pages/Resistance_to_cold_Tilapia.aspxבדיקת פוטנציאל הגידול ועמידות לקור של קווי אמנון מטופחיםבדיקת פוטנציאל הגידול ועמידות לקור של קווי אמנון מטופחים