חקלאות מים

 

 

 

 

פעילות במסגרת פרויקט DANIDA שיתוף פעולה בין הרשות הפלשתינאית – למעבדה המרכזית לבריאות דגים של אגף הדיגדיג וחקלאות מים;שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO;חקלאות מים;המעבדה המרכזית לבריאות-הדגיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/danida.aspxפעילות במסגרת פרויקט DANIDA שיתוף פעולה בין הרשות הפלשתינאית – למעבדה המרכזית לבריאות דגים של אגף הדיג27/05/2015 21:00:00{b91f1c61-40f1-484c-9d66-7615895894c7}fd4a1e32-3fb7-4eec-9c74-c1cd46ee626f4
דוח פעילות המעבדה המרכזית לבריאות דגים ינואר עד יוני - 2015דיג וחקלאות מים;חקלאות מים;המעבדה המרכזית לבריאות-הדגיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Central_Laboratory_for_Health_Fish.aspxדוח פעילות המעבדה המרכזית לבריאות דגים ינואר עד יוני - 201524/05/2015 21:00:00{b91f1c61-40f1-484c-9d66-7615895894c7}fd4a1e32-3fb7-4eec-9c74-c1cd46ee626f3
המעבדה המרכזית לבריאות דגים- סיכום שנת 2013דגיםדיג וחקלאות מים;חקלאות מים;המעבדה המרכזית לבריאות-הדגיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2014/Pages/cfhl_2013.aspxהמעבדה המרכזית לבריאות דגים- סיכום שנת 201305/01/2014 22:00:00{e6155b68-826e-4f75-9ca7-4b99d683a26b}425430d2-eedb-4309-8ac1-6fdc8a0864402
הכנס השנתי ה-19 של חקלאות המים בישראל ב-6.10.2013דיג וחקלאות מים;מחוז גליל-גולן;מחוז המרכז;מחוז הנגב;מחוז העמקים;מחוז השפלה וההר;שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ);חקלאות מיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2013/Pages/kenes_haklaut_maim_19.aspxהכנס השנתי ה-19 של חקלאות המים בישראל ב-6.10.201331/08/2013 21:00:00{166b3202-0e08-4489-a4eb-83a2634bd32b}bf27d64f-6b15-4d61-ad40-16c3da05ae059