דגי מים קרים

דגי נוי של מים קרים היא קבוצה המכילה מינים שונים ממשפחת הקרפיונאים (קוי ודגי זהב ממספר סוגים). דגים אלו מהווים את עיקר יצוא דגי הנוי מישראל, בעיקר למדינות האיחוד האירופי ולצפון אמריקה. המקור לגידול זה מגיע מיפן והוא חלק ממסורת בת מאות שנים. ביפן מקובל לגדל סוגים ספציפיים של דגי קוי בכל משפחה, על פי ידע העובר בירושה מאב לבן לאורך דורות רבים. בישראל מגדלים מספר משקים (רובם התפתחו בתוך חוות דגי המאכל לפני שנים) מספר מינים ומגוון סוגים שונה באותה החווה.

אגף הדיג מקיים קשר רציף עם מגדלי דגי הנוי וחברות השיווק, הן באמצעות הקשר הרגולטורי המתבצע באחריות המעבדה לבריאות הדגים בניר דוד, המאשרת את משלוחי הדגים לחו"ל והן באמצעות עבודות מחקר המבוצעות בהתאם לצרכי המגדלים בכל תחנות המחקר של האגף.