דגים טרופיים

תחום גידול דגי הנוי הטרופיים נמצא בפיתוח מואץ בישראל בעשר השנים האחרונות.
לאחרונה נוספו מספר משקים חדשים המיועדים להצטרף למערך היצוא של דגים אלו, חלקם מקרב חקלאים ממושבי גוש קטיף בעבר.

אגף הדיג פועל להתאמת תחנות המחקר שלו וצוותי העבודה כדי לתת שירות נאות בתחומי הווטרינריה והמחקר עבור משקי דגי הנוי הטרופיים מבלי להפחית את פעילותו העניפה בתחום דגי המאכל ודגי נוי של מים קרים.


דג ליצן (שושנון)