יבוא
 

 

מניעת מחלות ויבוא לא-מוסדרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/import/Pages/disease.aspxמניעת מחלות ויבוא לא-מוסדר
הנחיות ליבואhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/import/Pages/import.aspxהנחיות ליבוא
רשימת דגים המותרים ליבואhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/import/Pages/importfishlist.aspxרשימת דגים המותרים ליבוארשימת דגים המותרים ליבוא