נהלים

 

 

נוהל תמיכה בבעלי ספינות מכמורת העוגנים במעגן הדיג "שביט" שבנמל חיפהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/nohal_grita_michmoret.aspxנוהל תמיכה בבעלי ספינות מכמורת העוגנים במעגן הדיג "שביט" שבנמל חיפה
נוהל רישיונות דיגhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/fishing_ licenses_Procedure.aspxנוהל רישיונות דיגנוהל רישיונות דיג
נוהל ליצוא דגי מאכל ומוצריהם למדינות האיחוד ולארה"ב 2007http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/export_fish_regulation.aspxנוהל ליצוא דגי מאכל ומוצריהם למדינות האיחוד ולארה"ב 2007נוהל ליצוא דגי מאכל ומוצריהם למדינות האיחוד ולארה"ב 2007
נוהל להובלת דגים חיים 2007http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/transport_fish.aspxנוהל להובלת דגים חיים 2007נוהל להובלת דגים חיים 2007
נספחים לנוהל להובלת דגים חיים 2007http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/LivefishtransportAppendix.aspxנספחים לנוהל להובלת דגים חיים 2007
תקנות נמל טבריה (סימון רשתות דיג), תש"ל–1970http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/reshatot.aspxתקנות נמל טבריה (סימון רשתות דיג), תש"ל–1970תקנות נמל טבריה (סימון רשתות דיג), תש"ל–1970
תקנות הדיג, 1937http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/takanotdayigeneral.aspxתקנות הדיג, 1937תקנות הדיג, 1937
תקנות דיג הספוגים, 1937http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/takanotsfogim.aspxתקנות דיג הספוגים, 1937