נהלים

 

 

נוהל רישיונות דיג (מעודכן)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/fishing_ licenses_Procedure.aspxנוהל רישיונות דיג (מעודכן)נוהל רישיונות דיג
נוהל תמיכה בבעלי ספינות מכמורת העוגנים במעגן הדיג "שביט" שבנמל חיפהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/nohal_grita_michmoret.aspxנוהל תמיכה בבעלי ספינות מכמורת העוגנים במעגן הדיג "שביט" שבנמל חיפה
תקנות נמל טבריה (סימון רשתות דיג), תש"ל–1970http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/reshatot.aspxתקנות נמל טבריה (סימון רשתות דיג), תש"ל–1970תקנות נמל טבריה (סימון רשתות דיג), תש"ל–1970