נהלים

​​

 

 

עדכון נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/Support-Procedure.aspxעדכון נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון
נוהל תמיכה בבעלי ספינות מכמורת העוגנים במעגן הדיג "שביט" שבנמל חיפהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/nohal_grita_michmoret.aspxנוהל תמיכה בבעלי ספינות מכמורת העוגנים במעגן הדיג "שביט" שבנמל חיפה
תקנות נמל טבריה (סימון רשתות דיג), תש"ל–1970https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/reshatot.aspxתקנות נמל טבריה (סימון רשתות דיג), תש"ל–1970תקנות נמל טבריה (סימון רשתות דיג), תש"ל–1970