​​​​

האגף לדיג ולחקלאות מים פועל במסגרת משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומתוקף סמכותו בחוק, על פי פקודת הדיג משנת 1937. האגף עוסק במגוון רחב של נושאים:

 • ניהול ממשק דיג בים תיכון, מפרץ אילת ואגם הכנרת
 • הנפקת רשיונות דיג אישיים ולבעלי סירות דיג
 • פיקוח ומניעת עבירות על פקודת הדיג
 • מניעת חדירת מיני דגים העלולים לגרום נזק לדגה ולסביבה הטבעית
 • אינטרודוקציה למינים חדשים במקומות הסגר
 • ליווי, קידום ופיתוח ענפי הדיג וחקלאות המים
 • מחקר בתחומי הדיג וחקלאות מים
 • אישורי יבוא
 • ליווי והדרכה של משקי מודל בנושאים שונים ומגוונים
 • איסוף נתונים רציפים של ענפי הדיג וחקלאות המים ופרסומם בדוח שנתי
 • תמיכה מקצועית ליזמים
 • טיפול ושיקום של מעגנות הדיג

פעילות זו מתאפשרת בזכות רמתם המקצועית של עובדי האגף וכן, בזכות שימוש באמצעים מתקדמים, הן בתחום השירות לחקלאים והן בתחום המחקר. 


משרד החקלאות ופיתוח הכפר החל להפעיל מוקד מיוחד לדיווח על חשד לעבירות דיג. המוקד פעיל שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה בטלפון: 9432*
 
המשרד קורא לציבור הרחב לדווח על אירועי דיג החשודים כאסורים.


דג בצרה? הוא קורא לך לעזרה
 

 


 


דיג וחקלאות מים

 

 

יום עיון מדגה בר קיימא, אוקטובר 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2016/Pages/Midga_yomeyun2016.aspxיום עיון מדגה בר קיימא, אוקטובר 201606/11/2016 22:00:00{937c8fb6-aabf-4c10-a165-2b519add4e2b}e7c08dea-c533-47ce-8e98-64c63c638d6b9
כנס מגדלי אצות - תשע"ו 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Mariculture/Pages/KenesMegadleyAtzot2016.aspxכנס מגדלי אצות - תשע"ו 201621/07/2016 21:00:00{965dc70f-0fb2-4aee-9372-c4ca745fd45e}1363e919-8128-4ddb-9ff3-3d0d18fdb20d6
אגרות ודמי שירות 2016 (החל מיולי 2016)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dmey_shirut_01072016.aspxאגרות ודמי שירות 2016 (החל מיולי 2016)30/06/2016 21:00:00{3541ab4b-fdfa-4f4a-89c5-346235d8f6c9}a3d75f36-69f7-42ac-8dbb-a5a68cfaf4f523
הארכת תוקפם של רישיונות דיג לשנת 2016 והוספת תנאי ברישיונות לדיג מכמורתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2016/Pages/haarachat_rishyonot_daig_2016.aspxהארכת תוקפם של רישיונות דיג לשנת 2016 והוספת תנאי ברישיונות לדיג מכמורת22/05/2016 21:00:00{937c8fb6-aabf-4c10-a165-2b519add4e2b}e7c08dea-c533-47ce-8e98-64c63c638d6b8

 

 

פרוימן נירפרוימן ניר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461711פרוימן נירמנהל אגף בכיר (דייג וחקלאות מים)בית דגן03-948542603-9485735Nirf@moag.gov.il
בנט פרלברג עיינהבנט פרלברג עיינה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465872בנט פרלברג עיינהממונה (תחנה לחקלאות מים -דור)דורayanabp@gmail.com
בן-אמו קנדיסבן-אמו קנדיס{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461478בן-אמו קנדיסרכזת לשכה בכירהבית דגן03-948542603-9485735candiceb@moag.gov.il
נאור אלוןנאור אלון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461428נאור אלוןראש ענף (דגים חדשים)דורAlonn@moag.gov.il

 

 

יום עיון ארצי חקלאות מים מקיימת בישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/yom_eyon_chaklaot_mekayemet.aspxיום עיון ארצי חקלאות מים מקיימת בישראל16/01/2017 22:00:00
הודעה לדייגים באזור חדרה, ג'סר א-זרקא, פורדיסhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2016/Pages/hadera_ann.aspxהודעה לדייגים באזור חדרה, ג'סר א-זרקא, פורדיס12/12/2016 22:00:00
משרד החקלאות ממשיך לפעול למען המשך קיומה של הדגה בישראל: תקנות הדיג החדשות שהגיש משרד החקלאות אושרו על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/ishur_takanot_dayg_08092016.aspxמשרד החקלאות ממשיך לפעול למען המשך קיומה של הדגה בישראל: תקנות הדיג החדשות שהגיש משרד החקלאות אושרו על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת 07/09/2016 21:00:00

 

 

לא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפיםאכיפה ופיקוח צומח וחי;גינון וגני נוי;המועצה העליונה למזון;חקלאות אורגנית;חקלאות ירוקה;יבוא ויצוא;לחבק עץ;מחקר ופיתוח חקלאי;מים וקרקע;מימון והשקעות;מערכת מידע גיאוגרפי;ניתוח שיווקי - יצוא לתוצרת חקלאית טרייה;עובדים זרים;ענפי בעלי חיים;ענפי הצומח;רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;שיתוף והדרכה חקלאית בינלאומית;שנת השמיטה תשע"ה;תיירות חקלאית;תכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפרי;עיקור וסירוס כלבים;הגנה על עצים בתהליכי רישוי ובנייה;הגנת עצים;מסלולי טיול וסיפורי עצים;פקיד היערות;שומרים על העצים - מיזמים חינוכיים להגנה על עצים;אנרגיה חלופית;גינון וגנים;גינון קהילתי;הגנים הבוטניים בישראלhttp://www.moag.gov.il/Pages/Not_Erase.aspxלא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפים
בקשה לרישיון דיג מקצועי לספינהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/daig_miktzoei_sfina.aspxבקשה לרישיון דיג מקצועי לספינהבקשה לרישיון דיג מקצועי לספינה
הנחיות ליבוא של דגים, אלמוגים, אצות וחסרי חוליות וציוד דיגיבוא ויצואhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Fish_import_regulation.aspxהנחיות ליבוא של דגים, אלמוגים, אצות וחסרי חוליות וציוד דיגהנחיות לאישור יבוא דגים
בקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיביhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Fishing_license_application.aspxבקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיביבקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיבי
יומן דיג למערך חכות צףhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/Floating fishhook annex2.aspxיומן דיג למערך חכות צף

 

 

<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי

 

 

נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/mihsat_yevu_dagim.aspxנפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם15/03/2016 22:00:00
נוהל רישיונות דיגhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/fishing_ licenses_Procedure.aspxנוהל רישיונות דיג11/11/2015 22:00:00
נספחים לנוהל להובלת דגים חיים 2007http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/LivefishtransportAppendix.aspxנספחים לנוהל להובלת דגים חיים 2007

 

 

טיוטת תקנות הדיג (תיקון), התשע"ו-2015http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/takanot_daig_2015_draft.aspxטיוטת תקנות הדיג (תיקון), התשע"ו-201530/11/2015 22:00:00
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 2012http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/draft_fish_Diseases.aspxטיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 201214/10/2012 22:00:00
תקנות דיג הספוגים, 1937http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/takanotsfogim.aspxתקנות דיג הספוגים, 1937