2015

 

 

רישיונות דיג לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Fishing_licenses.aspxרישיונות דיג לשנת 2016רישיונות דיג לשנת 2016
מכרז מספר ים/229/2015 למתן הרשאה להקמה והפעלה של חקלאות ימית למטרת גידול דגים וכלובים בים התיכון מול חופי אשדודhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/tender_229_2015.aspxמכרז מספר ים/229/2015 למתן הרשאה להקמה והפעלה של חקלאות ימית למטרת גידול דגים וכלובים בים התיכון מול חופי אשדודהודעה על פגש מציעים וסיור מציעים במכרז מספר ים/229/2015 למתן הרשאה להקמה והפעלה של חקלאות ימית למטרת גידול דגים וכלובים בים התיכון מול חופי אשדוד
בקשה לקבלת מידע (RFI) על עלות לפינוי מרכיבי מערכות כלובים שקועים באתרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/rfi_Immersed_cages.aspxבקשה לקבלת מידע (RFI) על עלות לפינוי מרכיבי מערכות כלובים שקועים באתרבקשה לקבלת מידע (RFI) על עלות לפינוי מרכיבי מערכות כלובים שקועים באתר
פעילות במסגרת פרויקט DANIDA שיתוף פעולה בין הרשות הפלשתינאית – למעבדה המרכזית לבריאות דגים של אגף הדיגhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/danida.aspxפעילות במסגרת פרויקט DANIDA שיתוף פעולה בין הרשות הפלשתינאית – למעבדה המרכזית לבריאות דגים של אגף הדיגפעילות במסגרת פרויקט DANIDA שיתוף פעולה בין הרשות הפלשתינאית – למעבדה המרכזית לבריאות דגים של אגף הדיג
דוח פעילות המעבדה המרכזית לבריאות דגים ינואר עד יוני - 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Central_Laboratory_for_Health_Fish.aspxדוח פעילות המעבדה המרכזית לבריאות דגים ינואר עד יוני - 2015דוח פעילות המעבדה המרכזית לבריאות דגים ינואר עד יוני
הודעה על איסור דיג בצלילה חופשית החל מחודש מאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Free_Diving_Restriction_2015.aspxהודעה על איסור דיג בצלילה חופשית החל מחודש מאי
הודעה על כוונה להגביל את עומק דיג המכמורת בקיץ הקרובhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Trawlers_Depth_Regulation_2015.aspxהודעה על כוונה להגביל את עומק דיג המכמורת בקיץ הקרובהודעה על כוונה להגביל את עומק דיג המכמורת בקיץ הקרוב
הגבלת דיג ברובה תת ימי בצלילה ללא מיכלים בעונת הרבייה - הזמנה להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Limiting_fishing_Public_comment.aspxהגבלת דיג ברובה תת ימי בצלילה ללא מיכלים בעונת הרבייה - הזמנה להערות הציבורהגבלת דיג ברובה תת ימי בצלילה ללא מיכלים בעונת הרבייה - הזמנה להערות הציבור
נוהל רישיונות דיג - טיוטה להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/Draft_Fishing_licenses.aspxנוהל רישיונות דיג - טיוטה להערות הציבורנוהל רישיונות דיג
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2015/Pages/btecha_2015.aspxהודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחההודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה