2016

​בתאריך י"א חשוון התשע"ז, 13 לאוקטובר 2016, נערך יום עיון עבור מגדלי הדגים בישראל בנושא "מדגה ישראלי בר קיימא". יום העיון נערך ביוזמת אגף הדיג, ארגון מגדלי דגים בישראל ושירותי ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. יום העיון מהווה חלק ראשוני מתוך המגמה להוביל לשינוי בניהול, בתפישה, בתדמית ולבסוף גם בהצדקה הכלכלית של הענף. מטרות יום העיון היו העמקת המודעות של המגדלים לתרומות החיצוניות (והערך הסביבתי) שיש לענף, הטמעה ראשונית של הגישה של ניהול בר קיימא כמנוף לתמיכה, מיתוג ופיתוח יצירתי של הענף.

 

לפרטים ומידע על פעילויות נוספות בנושא: ayanab@moag.gov.il - עיינה בנט, מנהלת תחנת מחקר לחקלאות מים, דור, האגף לדיג ולחקלאות מים, משרד החקלאות.

 

תקצירי ההרצאות יום עיון מדגה בר קיימא - 2016

מדגה בר קיימא - יישום תקנות טיפול במי פלט, ניר פרוימן

מדגה בר קיימא - מהי חקלאות מקיימת, עופר מנדלסון

מדגה בר קיימא - ניהול ידידותי של המדגה בישראל, פרופ' יוריק אבנימלך

מדגה בר קיימא - פתרונות אפשריים לנזקי ציפורים, גלעד בן צבי

מדגה בר קיימא - שרותי המערכת של המדגה בישראלי, עיינה בנט