2016

במסגרת שינויים במדיניות הדיג, פורסם נוהל רישיונות דיג ובו, בין היתר תנאים לקבלת רישיונות הדיג, ובכלל זאת הדרישה לניהול ספרים כדין כתנאי למתן רישיון דיג מקצועי.

נוכח פניות הציבור אודות הקשיים להצגת מסמכי ניהול ספרים מרשויות המס והצורך בזמן התארגנות נוסף, החליט האגף לדיג, להאריך את תוקפם של רישיונות הדיג הקיימים, הן האישיים והן לספינות דיג, לפרק זמן נוסף וזאת ללא צורך בקבלת רישיון חדש.

לקריאת המכתב המלא לדייגים לחצו כאן

 

 

נוהל תמיכה בגידולי נישהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_gidule_nisha.aspxנוהל תמיכה בגידולי נישה
נוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_bate_ariza.aspxנוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום
פירות במשלוחי מנותhttp://www.moag.gov.il/purimפירות במשלוחי מנות