2016

במסגרת שינויים במדיניות הדיג, פורסם נוהל רישיונות דיג ובו, בין היתר תנאים לקבלת רישיונות הדיג, ובכלל זאת הדרישה לניהול ספרים כדין כתנאי למתן רישיון דיג מקצועי.

נוכח פניות הציבור אודות הקשיים להצגת מסמכי ניהול ספרים מרשויות המס והצורך בזמן התארגנות נוסף, החליט האגף לדיג, להאריך את תוקפם של רישיונות הדיג הקיימים, הן האישיים והן לספינות דיג, לפרק זמן נוסף וזאת ללא צורך בקבלת רישיון חדש.

לקריאת המכתב המלא לדייגים לחצו כאן

 

 

משרד החקלאות יתמוך בהתארגנות חקלאים ליצוא בהיקף של 10 מיליון ₪http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/10_million_-support_export.aspxמשרד החקלאות יתמוך בהתארגנות חקלאים ליצוא בהיקף של 10 מיליון ₪
יום פתוח בנושא דבורת הדבשhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/yom_patuach_dvorim_2018.aspxיום פתוח בנושא דבורת הדבש
מפקחי משרד החקלאות תפסו שלוש וחצי טון בשר בקר משחיטה שחורה בישוב ג'לג'וליה במרכז הארץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2018/Pages/smuggled_meat.aspxמפקחי משרד החקלאות תפסו שלוש וחצי טון בשר בקר משחיטה שחורה בישוב ג'לג'וליה במרכז הארץ