2017

סקר היתכנות ופרוגרמה מוצעת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ולמשרד הכלכלה והתעשייה​.

לקריאת הסקר

 

 

 

 

היתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה 2017 - החלטה לאחר הערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/heiter_daig_2017.aspxהיתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה 2017 - החלטה לאחר הערות הציבור
הודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוסhttp://www.moag.gov.il/Pages/Pro_fishing.aspxהודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוס
משרד החקלאות מעודד את בעלי ספינות המכמורת להפסיק את פעילותם, ומתקצב את הפסקת הפעילות בכ- 20 מיליון ₪http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/sfinot_michmoret.aspxמשרד החקלאות מעודד את בעלי ספינות המכמורת להפסיק את פעילותם, ומתקצב את הפסקת הפעילות בכ- 20 מיליון ₪