2017

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע לציבור הדייגים כי לפי סעיף  8א(ד) לתקנות הדיג,1937, בתקופת הקינון וההטלה של אמנון הגליל, שתחול בין ה- 2 באפריל 2017 (ו' ניסן תשע"ז) לבין ה- 30 ביוני 2017 (ו' תמוז תשע"ז),לא ידוג אדם דגים בשטחים בים הכנרת שגבולותיהם כמפורט להלן:
שטח הבטיחה – שטח המים המתוחם באמצעות הקו הישר הנמתח בין נקודות הציון

צפון מערב   755176 | 256129
דרום מזרח  753000 | 260000

ניתן לצפות במפה כאן
תחולתה של הודעה זו ביום 2 באפריל 2017 (ו' ניסן תשע"ז) לבין ה- 30 ביוני 2017 (ו' תמוז תשע"ז)

 

 

אחרי ג'נין: הקמת בריכת דגים וקידום תחום הדייג בטול כרםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/Tulkarm_fishery.aspxאחרי ג'נין: הקמת בריכת דגים וקידום תחום הדייג בטול כרם
נוהל המעבדה לדגיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/aquaculture/central_lab/Pages/fish_lab.aspxנוהל המעבדה לדגים
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_makom_hesger.aspxנוהל אישור מקום הסגר לדגיםהגדרת השיטה והאמצעים לאישור ופיקוח על מקומות הסגר לדגים חיים המיובאים למדינת ישראל. נוהל זה מפרט את אופן הגשת הבקשה לאישור מקום הסגר לדגים, התנאים הפיזיים הנדרשים לצורך אישור מקום ההסגר ואופן הפעלתו