2017

יום העיון יערך ביום חמישי ו' שבט תשע"ז  2 בפברואר 2017
באולם כהן הקריה החקלאית בית דגן, דרך המכבים ראשל"צ
בשעות 09:00 - 16:00

לתכנית הכנס ופרטי הרשמה

יום עיון ארצי לחקלאות מים מקיימת

 

 

נוהל תמיכה ישירה במגדלי בריכות ודייגי הכנרת לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Fish.aspxנוהל תמיכה ישירה במגדלי בריכות ודייגי הכנרת לשנת 2019
הודעה לציבור הדייגים הספורטיבייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/sportiv.aspxהודעה לציבור הדייגים הספורטיביים
החלטה בדבר התרת שימוש ברשת טבעת ושינוי מידת עיני הרשת https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/Daig_Changes.aspxהחלטה בדבר התרת שימוש ברשת טבעת ושינוי מידת עיני הרשת