2017

יום העיון יערך ביום חמישי ו' שבט תשע"ז  2 בפברואר 2017
באולם כהן הקריה החקלאית בית דגן, דרך המכבים ראשל"צ
בשעות 09:00 - 16:00

לתכנית הכנס ופרטי הרשמה

יום עיון ארצי לחקלאות מים מקיימת

 

 

היתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה 2017 - החלטה לאחר הערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/heiter_daig_2017.aspxהיתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה 2017 - החלטה לאחר הערות הציבור
הודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוסhttp://www.moag.gov.il/Pages/Pro_fishing.aspxהודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוס
משרד החקלאות מעודד את בעלי ספינות המכמורת להפסיק את פעילותם, ומתקצב את הפסקת הפעילות בכ- 20 מיליון ₪http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/sfinot_michmoret.aspxמשרד החקלאות מעודד את בעלי ספינות המכמורת להפסיק את פעילותם, ומתקצב את הפסקת הפעילות בכ- 20 מיליון ₪