​​​​מצורפת בזאת טיוטה עדכון נוהל רישיונות דיג לשנת 2018 להערות הציבור.

כל המעוניין להעיר על טיוטה זו מתבקש לשלוח הערות עד לתאריך 4/3/2018.

את ההערות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: candiceb@moag.gov.il

טיוטה להערות הציבור - עדכון נוהל רישיונות דיג

 

 

תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspxתכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה