​​

 

 

הודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוסhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/daig_revia.aspxהודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוס
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/btecha_ginosar_2018.aspxהודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסר
טיוטה להערות הציבור - עדכון נוהל רישיונות דיגhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/-update_nohal_daig.aspxטיוטה להערות הציבור - עדכון נוהל רישיונות דיג