התמיכה במסגרת נוהל זה, מיועדת לציבור הדייגים המקצועיים בים התיכון, אשר פועלים בשיטות של דיג חופי, דיג הקפה ודיג מכמורת.

הנוהל אינו מאפשר קבלת תמיכה לדייגים ובעלי ספינות המורשים לדוג באמצעות מערך חכות צף, מן הטעם ששיטת דיג זו אפשרית בפועל גם בתקופת הרבייה במרחק גדול מהחוף, מחוץ לשטח המים הריבוניים של ישראל (שם נמצאים דגי המטרה העיקריים של שיטת דיג זו), לעומת סירות הדיג החופי ודיג הקפה, שאינן יכולות טכנית לצאת לעומק הים ואין להן אף אישור לכך ברישיון כושר השיט שלהן. מסיבה זו, השבתת הדיג בתקופת הרבייה, מונעת מציבור הדייגים המקצועיים בים התיכון בשיטות המנויות לעיל את פעילות הדיג לחלוטין, ומשכך גם נפגעת יכולתם להתפרנס מפעילות דיג כלשהיא בתקופה זו.

 

נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונת הרבייה 2019 - עדכון ​


המועד האחרון להגשת בקשות הוא עד ליום 18.7.2019 (ט"ו תמוז תשע"ט).​​

(פרסום ראשון 26/5/2019)​

 

 

נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות