פקיד היערות ממונה על ידי שר החקלאות להוציא לפועל את מטרות פקודת היערות וצו אילנות מוגנים, מפקח מטעם המדינה על טיפול וניהול היערות, המבוצע על ידי הקרן הקיימת לישראל, מאשר את תכניות העבודה ביערות ומפקח על ביצוען, כמו כן מפקח, מנחה ומנהל את נושא הגנת האילנות בכל מדינת ישראל ביער ומחוץ ליער.

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר משמשת כזרוע הביצוע של שר החקלאות בכל הנוגע לפקודת היערות. במסגרת זו מגבש פקיד היערות מדיניות בהתאם להנחיות השר ומיישמה מול פקידי היערות של קק"ל, פקידי היערות ברשויות המקומיות והגורמים המקצועיים המעורבים.  

יחידת יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מהווה עמוד שדרה למדיניות הייעור וההגנה על האילנות בישראל ומרכזת את כל הסמכויות במסגרת החוקים הקשורים בנושא תוך התייחסות שונה לשמורות יער ולהגנה על אילנות שמקומם מחוץ ליער.

מידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עצים

 פניות לפקיד היערות ארצי

 

מפת אזורי יערות

לחצו כדי לקבל את פרטי פקידי היערות לפי אזורים

 

יער ואילנות (פקיד היערות)

 

 

עצי מורשתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Heritage_trees.aspxעצי מורשת02/01/2017 22:00:00{d199a138-2a3f-4bf7-a991-b9817fb1a60d}9a61609e-9f4c-4578-a467-e0bdba08813e2
הגנה על עצים - תמיכת עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/hagana_ezim/Pages/ortopedia.aspxהגנה על עצים - תמיכת עצים02/01/2017 22:00:00{32c258dc-c87f-497e-b9a8-8be97dfce6df}0932c85e-9095-47f4-ae13-d4382ccefcb14
פקידי היערות לפי אזורים גאוגרפייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/hagana_ezim/Pages/pkide_yearot_list.aspxפקידי היערות לפי אזורים גאוגרפיים02/01/2017 22:00:00{32c258dc-c87f-497e-b9a8-8be97dfce6df}0932c85e-9095-47f4-ae13-d4382ccefcb17
מומחים לביצוע טיפול בעצים וסקרי עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Mumchim_Trees.aspxמומחים לביצוע טיפול בעצים וסקרי עצים07/11/2016 22:00:00{d199a138-2a3f-4bf7-a991-b9817fb1a60d}9a61609e-9f4c-4578-a467-e0bdba08813e9

 

 

ד"ר ארז ברקאיד"ר ארז ברקאי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466648ארז ברקאי, ד"רמנהל אגף 03-948581603-9485264erezba@moag.gov.il
אשכנזי חלפון ענבראשכנזי חלפון ענבר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461933אשכנזי חלפון ענברמ"מ מנהלת אגף יער ואילנות ופקיד יערותבית דגן03-9685470inbara@moag.gov.il
טלפוס קרולטלפוס קרול{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461938טלפוס קרולמרכז/ת בכיר/ה (פיקוח אילנות ויערות)בית דגן03-948538503-9485941karolt@moag.gov.il
איטח פנינהאיטח פנינה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466649פנינה איטחראש ענף 03-9485938pninae@moag.gov.il

 

 

למנוע את ההצפה הבאה - אסף בן נריה, מערכת זוויתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/publication/2016/Pages/How_prevent_next_flood.aspxלמנוע את ההצפה הבאה - אסף בן נריה, מערכת זווית14/12/2016 22:00:00
מניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי, קיץ תשע"ו 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/hadkonit_HADEKEL08082016.aspxמניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי, קיץ תשע"ו 201611/08/2016 21:00:00

 

 

לא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפיםאכיפה ופיקוח צומח וחי;גינון וגני נוי;המועצה העליונה למזון;חקלאות אורגנית;חקלאות ירוקה;יבוא ויצוא;לחבק עץ;מחקר ופיתוח חקלאי;מים וקרקע;מימון והשקעות;מערכת מידע גיאוגרפי;ניתוח שיווקי - יצוא לתוצרת חקלאית טרייה;עובדים זרים;ענפי בעלי חיים;ענפי הצומח;רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;שיתוף והדרכה חקלאית בינלאומית;שנת השמיטה תשע"ה;תיירות חקלאית;תכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפרי;עיקור וסירוס כלבים;הגנה על עצים בתהליכי רישוי ובנייה;הגנת עצים;מסלולי טיול וסיפורי עצים;פקיד היערות;שומרים על העצים - מיזמים חינוכיים להגנה על עצים;אנרגיה חלופית;גינון וגנים;גינון קהילתי;הגנים הבוטניים בישראלhttp://www.moag.gov.il/Pages/Not_Erase.aspxלא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפים
טופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערותלחבק עץ;תכנון ורישוי בממשק עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/forms/Pages/krita_haataka.aspxטופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערותטופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות
טופס ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת / העתקת אילן מוגןהגנת עצים;לחבק עץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/forms/Pages/tofes_arar_rishayon_krita.aspxטופס ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת / העתקת אילן מוגן

 

 

<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />רישיונות כריתה והעתקה</a>רישיונות כריתה והעתקה
<a href="http://moag.maps.arcgis.com/apps/dashboard/index.html#/3199eb7bf0aa4f17bf3046f73355a7f6" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />שכבת עצי מורשת</a>שכבת עצי מורשת
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/hagana_ezim/Pages/pkide_yearot_list.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />רשימת פקידי היערות לפי אזורים</a>רשימת פקידי היערות לפי אזורים גאוגרפיים

 

 

כללים להכנת סקר עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/klalim_seker_ezim.aspxכללים להכנת סקר עצים11/08/2016 21:00:00
כללי עזר לקבלת החלטה להעתקהhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/clal_haataka.aspxכללי עזר לקבלת החלטה להעתקה20/06/2015 21:00:00
נוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/hadraha/nehalim/Pages/nohal_srefat_gezem.aspxנוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחי09/11/2014 22:00:00
נוהל תמיכה לטיפול בפסולת חקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_pinuy_psolet_2014.aspxנוהל תמיכה לטיפול בפסולת חקלאית22/10/2014 21:00:00

 

 

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 89), התשס"ט-2008 לנושא שמירה על עציםhttp://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/chpk_tichnun_ubniya.aspxחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 89), התשס"ט-2008 לנושא שמירה על עצים17/12/2008 22:00:00
צו האילנותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/חוקים ותקנות/Pages/tzav_ha_yeharot.aspxצו האילנות03/02/1997 22:00:00