2012

בוצע במסגרת ניסויי שדה של שה"מ 2010-2011
מחקר מספר 870-6029-10
מוגש ע"י : ישראל גלון, דרור ניסן, אביגיל הלר, יוסי בן שחר

סקר עצים - מדד סיכון , ערך המין , סיכוי העתקה -סיכום עבודה נובמבר 2011
ישראל גלון, דרור ניסן, אביגיל הלר, יוסי בן שחר
בוצע במסגרת ניסויי שדה של שה"מ 2010-2011

תקציר
במהלך סקר/תצפית שהתבצע בשנים 2010 -2011 נבחנו שלושה מדדים להערכת 200 עצי נוי בישראל. מדד לערך העץ המאפשר לקבוע ערך כלכלי ונופי לכל עץ, מדד חוזק המאפשר להעריך את מידת חסינותו של העץ ומידת היותו עץ בר קיימא ומדד יכולת העתקה של העצים. 
המדדים נקבעו באמצעות סקר ספרות, סקר בגנים וסקר בין מומחים בארץ.
המדדים שנקבעו יהוו כלי עבודה לאנשי מקצוע ותכנון העוסקים בעצים ויאפשרו בחירה נכונה של עצים, טיפול נכון, וכלי משמעותי בעבודת פקידי היערות במתן היתרי כריתה והעתקה לעצים בוגרים.
כלי עבודה זה יאפשר חסכון כלכלי ניכר בענף הגינון בישראל בתכנון הנוף הגבוה ובשימורו.

הערות יתקבלו בברכה יש להעביר לישראל גלון isgalon@shaham.moag.gov.il


מבוא לדוח סקר עצים
טבלה 1 - ערך המין
טבלה 2 - ערך סיכון
טבלה 3 - ערך העתקה
טבלה 4 - השוואה מדד סיכון סקר
טבלה 5 - השוואה מדד סיכון מול ערך המין
טבלה 6 - השוואה בין ערך המין
טבלה 7 - ערך המין ומדד סיכון לפי סיורים
דו"ח מסכם סקר עצים 2011-2010


פיקוס בנגלי_מקווה ישראל.JPG

 

 

מאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/mumchim_18_19.aspxמאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישום
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים
התנוונות עצי אלוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/Pages/alon.aspxהתנוונות עצי אלון