2013

עצי הרחוב הנם אחד הגורמים המשמעותיים ביותר בעיצוב דיוקן הרחוב. הם מהווים את הגורם המרכך לקווי הרחוב הקשיחים הגורם האסתטי המחבר את האדם לרחוב.
לאור תרומתם של העצים לרחוב הוחלט במשרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד להגנת הסביבה לפתח מדריך מקצועי שייתן מענה למגוון השאלות העומדות בפני מקבלי ההחלטות, המתכננים, אדריכלי הנוף ומנהלי הגנים בנושא. המסמך יהווה השלמה לחוברת דיוקן הרחוב בהוצאת משרד השיכון.
לצורך העבודה רוכז צוות יועצים אשר כלל שני צוותים מקצועיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הוועדה המקצועית לעצים והוועדה המקצועית לנושאים מוניציפאליים. כמו כן הוזמנו לצוות יועצים נוספים המתמחים בנושא עצי רחוב.
הצוות נפגש למספר רב של ישיבות ועבר על טיוטות רבות של העבודה.

מהדורה ראשונה הועלתה לאתר משרד החקלאות לעיון ושימוש הציבור ולקבלת משוב והערות מספטמבר 2010 .
קובץ זה הנו מהדורה שנייה ומעודכנת שגובשה במהלך 2012


למדריך עצי הרחוב בישראל

מדריך עצי הרחוב - מהדורה שנייה

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
מאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/mumchim_18_19.aspxמאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישום