​​

מטרת החוברת שלפניכם היא להציג בפני אנשי הנוי וגורמים מקצועיים נוספים הקשורים בו את תופעת ההתייבשות של עצי אלון בבתי גידול שונים, על מנת להקל בקבלת החלטות ולהציג את הידע והכלים המצויים בידינו, כדי להתמודד עם הבעיה בעיקר בשטחי הנוי.​

חיברה: אביגיל הלר ראש תחום גנים בוטנים וחקלאות יישובית​


עץ אלון

 

 

מאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/mumchim_18_19.aspxמאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישום
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים
עצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Recommended_trees_for_the_yard.aspxעצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות