​​

מטרת החוברת שלפניכם היא להציג בפני אנשי הנוי וגורמים מקצועיים נוספים הקשורים בו את תופעת ההתייבשות של עצי אלון בבתי גידול שונים, על מנת להקל בקבלת החלטות ולהציג את הידע והכלים המצויים בידינו, כדי להתמודד עם הבעיה בעיקר בשטחי הנוי.​

חיברה: אביגיל הלר ראש תחום גנים בוטנים וחקלאות יישובית​


עץ אלון

 

 

עצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Recommended_trees_for_the_yard.aspxעצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות
סיפורי עצים http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
גנים בוטניים בישראלhttp://www.moag.gov.il/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/butanic_gardens/Pages/Botanical-gardens_israel.aspxגנים בוטניים בישראל