פרסומים

​​כנס ארצי – ניהול משאב העצים במרחב העירוני  (מצגות וסדר יום - מתוך אתר המכון לאחריות תאגידית)