​חקלאות יישובית (עירונית) מתייחסת לגידול ולייצור מזון במרחב העירוני, הציבורי והפרטי, ומהווה חלק מהמערכת המקיימת של היישוב. לחקלאות היישובית מודלים שונים, כמו מודל יצרני, קהילתי וחינוכי, והיא נבדלת במהותה מהחקלאות הקונבנציונלית, בהתאם למודל שלה. שוני זה מתבטא במטרות, בממדי שטחי הגידול, בשיטות הגידול, במגוון הגידולים והמגדלים, בשיטות השיווק ובחיבור עם הקהילה; וכשמדובר בחקלאות יצרנית — גם במודל העסקי שמקיים אותה.

מסמך זה ידון בחלקו הראשון במודלים הנפוצים, הקהילתיים והחינוכיים, ובחלקו השני — במודל היצרני.

 

 

תוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_istalmut_handasat_zomeah_2019.aspxתוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/tmichit_mosdot_zibur.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור
גנים בוטניים - מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/tmichot_gufim_acherim.aspxגנים בוטניים - מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים לשנת 2019