​חקלאות יישובית (עירונית) מתייחסת לגידול ולייצור מזון במרחב העירוני, הציבורי והפרטי, ומהווה חלק מהמערכת המקיימת של היישוב. לחקלאות היישובית מודלים שונים, כמו מודל יצרני, קהילתי וחינוכי, והיא נבדלת במהותה מהחקלאות הקונבנציונלית, בהתאם למודל שלה. שוני זה מתבטא במטרות, בממדי שטחי הגידול, בשיטות הגידול, במגוון הגידולים והמגדלים, בשיטות השיווק ובחיבור עם הקהילה; וכשמדובר בחקלאות יצרנית — גם במודל העסקי שמקיים אותה.

מסמך זה ידון בחלקו הראשון במודלים הנפוצים, הקהילתיים והחינוכיים, ובחלקו השני — במודל היצרני.

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
ברכת האילנותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/birkat_hailanot.aspxברכת האילנות
תוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_istalmut_handasat_zomeah_2019.aspxתוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019