מיכון חוסך כוח אדם

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יזם תוכנית רב שנתית למיכון העבודה החקלאית בישראל. ההשקעה הממשלתית והפרטית בתכנית מסתכמת ב-  625מיליון ₪. בסיומה תקטן התלות של החקלאים בעובדים זרים, יבוצע מעבר הדרגתי לעבודה ממוכנת במה גבוהה, וישולבו ישראלים בענפי החקלאות השונים כמפעילי המיכון המתקדם.


התכנית תתמוך בהשקעות במיכון חוסך כוח אדם בשנים 2015-2010 בתקציב של 250 מיליון ₪, במטרה להעלות את פריון העבודה. משרד החקלאות יקצה באמצעות מנהלת ההשקעות מענקים לצורך רכישה והטמעה של טכנולוגיות, מיכון ותהליכי ייצור מחליפי ידיים עובדות. המענקים יינתנו בשיעור של 40% מגובה ההשקעה. לצד המענקים למעבר למיכון ולצד תמרוץ העסקת עובדים ישראלים, קובעת התכנית כי יוקצה תקציב של 30 מיליון ₪ למדען הראשי של משרד החקלאות, לפיתוח טכנולוגיות חלופיות לידים עובדות.

לנוהל מיכון חוסך כוח אדם מעודכן למחצית שנייה לשנת 2013 ורשימת המיכון חוסך כוח האדם לשנת 2013