נהלים

פרסום סופי לציבור של נוהל סיוע לרכישת מרסקות גדמים והקמת מפחמות ידידותיות לסביבה.

משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה מקדמים במשותף תכנית לצמצום בעיית המפחמות הפולטות עשן וגורמות לזיהום סביבתי. המפחמות מצויות ברובן בשטחי הרשות הפלסטינאית.  המפחמות משמשות לייצור פחם, בשיטה הגורמת לזיהום אוויר קשה המהווה מפגע סביבתי ובריאותי. יישובים רבים בישראל התלוננו רבות על המפגע הנגרם מהמפחמות, וטענו בין היתר כי העשן הנפלט מהן מכיל רעלים, וחשוד כגורם לתחלואה ולסיכון הבריאות.
 
אף שבאופן מובן מאליו הסמכויות האזרחיות באזורים בהם ממקומות המפחמות מצויות בידי הרשות הפלסטינאית, הרי  שהמדינה נוקטת פעולות רבות על מנת למנוע את  יצירת המפגעים.
בכלל אלו, משרד החקלאות מצוי בעיצומו של הליך להתקנת תקנות למניעת מעבר גזם משטחי ישראל לגדה, במקביל במציאת פתרונות שיעודדו חקלאים ומועצות  אזוריות לצמצם עד כמה שניתן את המפגע המתואר באמצעות מעבר למפחמות "ידידותיות" לסביבה או חלופה לעצם שריפת הגדמים, דוגמת: ריסוק הגדם ושימוש חוזר ויעיל בתוצר המתקבל. 
מכאן, נוהל תמיכה זה שעניינו: העמדת תקציב רב שנתי בסך של עד 6 מלש"ח לסיוע בהשקעות לטיפול בגדמים.

 

 

מתן ארכה שלישית - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים / משתלות / וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Pages/shmita_extra_3.aspxמתן ארכה שלישית - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים / משתלות / וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021
נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם – הגדלת הנפח המקסימלי (טון) לתמיכה במערכי מיון בבתי אריזה בינונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_nefach_max.aspxנוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם – הגדלת הנפח המקסימלי (טון) לתמיכה במערכי מיון בבתי אריזה בינוניים
מתן ארכה שנייה - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/shmitha_extara.aspxמתן ארכה שנייה - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021