נהלים

 

 

נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_vaada.aspxנוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות
נוהל תמיכה (שני) למגדלי דגים בבריכות ובמאגרי מים מתוקים , אוקטובר 2016 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_tmicha_2_megadley_dagim_2016.aspxנוהל תמיכה (שני) למגדלי דגים בבריכות ובמאגרי מים מתוקים , אוקטובר 2016
נוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Nohal_Tmicha_pitron_siluk_gdmy_mataim_17082016.aspxנוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעיםפרסום סופי לציבור של נוהל סיוע לרכישת מרסקות גדמים והקמת מפחמות ידידותיות לסביבה.
נוהל תמיכה לתשתיות להרחבת נחלות בבקעת הירדן - לאחר שלב קבלת הערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/NohalTmichaMinhaliLetashtiyotHarchavatNahalot_BikatHayarden_LeaecharHearotTsibur.aspxנוהל תמיכה לתשתיות להרחבת נחלות בבקעת הירדן - לאחר שלב קבלת הערות הציבור
נוהל תמיכה במגדלי ירקות לתעשיית הקפואים - סופיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_tmicha_yerakot_kfuim.aspxנוהל תמיכה במגדלי ירקות לתעשיית הקפואים - סופי
נוהל תמיכה במגדלי דגים בבריכות - לאחר דיון בהערות הציבור - פרסום סופיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_dagim_sofi.aspxנוהל תמיכה במגדלי דגים בבריכות - לאחר דיון בהערות הציבור - פרסום סופי
נוהל תמיכה במגדלי זיתים לשמן - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_zeitim.aspxנוהל תמיכה במגדלי זיתים לשמן - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית באזור הנגב - נוהל התמיכה - פירסום לציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_beduim_pirsum.aspxפיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית באזור הנגב - נוהל התמיכה - פירסום לציבור
נוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2015-2016 - פרסום לציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_tmich_tashtiyot_otef_aza.aspxנוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2015-2016 - פרסום לציבורנוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2015
נוהל תמיכה מינהלי למשקי פיילוט לטיפול בשפכי רפתות פרסום לציבור לאחר הטמעת הערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal shifchei refert.aspxנוהל תמיכה מינהלי למשקי פיילוט לטיפול בשפכי רפתות פרסום לציבור לאחר הטמעת הערות הציבורנוהל תמיכה מינהלי למשקי פיילוט לטיפול בשפכי רפתות
נוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזורי עדיפות לאומית פרסום לציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/moal pilpel latsibur.aspxנוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזורי עדיפות לאומית פרסום לציבורנוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזורי עדיפות לאומית פרסום לציבור
נוהל תמיכה מינהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקר לבשרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal tmicha maftemot.aspxנוהל תמיכה מינהלי לטיפול בהסדרה סביבתית של מפטמות בקר לבשרנוהל תמיכה מנהלי לטיפול בהסדרה סביבית של מפטמות בקר לבשר
עדכון נוהל השקעות בהסכם החלב במסגרת מתווה התייעלות במשק החלב בשנים 2013 - 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/update_2_loker.aspxעדכון נוהל השקעות בהסכם החלב במסגרת מתווה התייעלות במשק החלב בשנים 2013 - 2016עדכון נוהל השקעות בהסכם החלב במסגרת מתווה התייעלות במשק החלב בשנים 2013 - 2016
נוהל רכישת מיגוניות לרפתות בטווח 0 - 40 ק"מ מרצועת עזה במסגרת הסכם ייעול ענף הבקר לחלבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_miguniot.aspxנוהל רכישת מיגוניות לרפתות בטווח 0 - 40 ק"מ מרצועת עזה במסגרת הסכם ייעול ענף הבקר לחלבנוהל רכישת מיגוניות לרפתות בטווח 0
נוהל תמיכה לטיפול בפסולת חקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_pinuy_psolet_2014.aspxנוהל תמיכה לטיפול בפסולת חקלאיתנוהל תמיכה לטיפול בפסולת חקלאית
נוהל תמיכה במגדלי גרעיני חיטה למאכל בשנת שמיטה תשע"הhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/shmita_garine_chita.aspxנוהל תמיכה במגדלי גרעיני חיטה למאכל בשנת שמיטה תשע"הנוהל תמיכה במגדלי גרעיני חיטה למאכל בשנת שמיטה תשע"ה
עדכון נוהל השקעות בהסכם החלב במסגרת מתווה התייעלות במשק החלב בשנים 2013 - 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/locker_update.aspxעדכון נוהל השקעות בהסכם החלב במסגרת מתווה התייעלות במשק החלב בשנים 2013 - 2016עדכון נוהל השקעות בהסכם החלב במסגרת מתווה התייעלות במשק החלב בשנים 2013 - 2016
נוהל תמיכה במשתלות עצי פרי בשנת השמיטה התשס"ה (2015-2014)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/atzi_pri_shmita.aspxנוהל תמיכה במשתלות עצי פרי בשנת השמיטה התשס"ה (2015-2014)נוהל תמיכה במשתלות עצי פרי בשנת השמיטה התשס"ה (2015-2014)
נוהל תמיכה - איסום תוצרת חקלאית טרייה משנה שישית לשנת השמיטה תשע"הhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_isum_shmita.aspxנוהל תמיכה - איסום תוצרת חקלאית טרייה משנה שישית לשנת השמיטה תשע"הנוהל תמיכה איסום תוצרת חקלאית טרייה משנה שישית לשנת השמיטה תשע"ה
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי מענף כרם היין בשנת השמיטה תשע"הhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_kerem_shmita.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי מענף כרם היין בשנת השמיטה תשע"הנוהל תמיכה בחקלאים משביתי מענף כרם היין בשנת השמיטה תשע"ה
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים בשנת השמיטה תשע"הhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/shvita_meshakim_nohal.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים בשנת השמיטה תשע"הנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים בשנת השמיטה תשע"ה
נוהל תמיכה במגדלי תבואות בשנה השישית (זריעה מוקדמת) לפני שנת שמיטה תשע"הhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_tvoot_shnat_shmita.aspxנוהל תמיכה במגדלי תבואות בשנה השישית (זריעה מוקדמת) לפני שנת שמיטה תשע"הנוהל תמיכה במגדלי תבואות בשנה השישית (זריעה מוקדמת) לפני שנת שמיטה תשע"ה
נוהל תמיכה בהקמת בתי צמיחה במגזר המיעוטים בכל אזורי הארץ למעט ערבה דרומיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/bate_tzmicha_shmita.aspxנוהל תמיכה בהקמת בתי צמיחה במגזר המיעוטים בכל אזורי הארץ למעט ערבה דרומיתנוהל תמיכה בהקמת בתי צמיחה במגזר המיעוטים בכל אזורי הארץ למעט ערבה דרומית
נוהל תמיכה בהסבת בתי צמיחה למצע מנותק במגזר היהודי בכל אזורי הארץ למעט ערבה דרומיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/bate_tzmicha_shmita_yehudim.aspxנוהל תמיכה בהסבת בתי צמיחה למצע מנותק במגזר היהודי בכל אזורי הארץ למעט ערבה דרומיתנוהל תמיכה בהסבת בתי צמיחה למצע מנותק במגזר היהודי בכל אזורי הארץ למעט ערבה דרומית
נוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה – לשנת 2014, הודעת עדכוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_klitat_mishpahot.aspxנוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה – לשנת 2014, הודעת עדכוןנוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה – לשנת 2014