נהלים

מצורף נוהל סופי לתמיכה בפיתוח והעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסים בשנים 2016 - 2019, על-פי החלטת ממשלה 959 מיום 10.1.2018, שמטרתו "פריצה, סלילה ושיקום דרכים חקלאיות" ביישובי התכנית. 

לתשומת לבכם בנוהל של שנת 2018 הוגדל שיעור התמיכה ל- 90% מענק מההשקעה המאושרת, החל מה- 1.1.2018.
יובהר בהקשר לכך, שאין השלמת מענק לבקשות שאושרו לפני שנת 2018.

ניתן להגיש בקשות עד 15.11.2018 או עד גמר התקציב – המוקדם מבין שניהם.

נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, ביישובי הדרוזים והצ'רקסים, בשנים 2016 - 2019