נהלים

מצורף נוהל סופי לתמיכה בפיתוח והעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסים בשנים 2016 - 2019, על-פי החלטת ממשלה 959 מיום 10.1.2018, שמטרתו "פריצה, סלילה ושיקום דרכים חקלאיות" ביישובי התכנית. 

לתשומת לבכם בנוהל של שנת 2018 הוגדל שיעור התמיכה ל- 90% מענק מההשקעה המאושרת, החל מה- 1.1.2018.
יובהר בהקשר לכך, שאין השלמת מענק לבקשות שאושרו לפני שנת 2018.

ניתן להגיש בקשות עד 15.11.2018 או עד גמר התקציב – המוקדם מבין שניהם.

נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, ביישובי הדרוזים והצ'רקסים, בשנים 2016 - 2019


 

 

הזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/hamlaza_oved_zar.aspxהזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאות
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/haktzaa_2019.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
אושרו שינויי התקציב לשנת 2018 בוועדת הכספים של הכנסתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Takziv_Knesset.aspxאושרו שינויי התקציב לשנת 2018 בוועדת הכספים של הכנסת