נהלים

מטרת תמיכה נשוא נוהל זה הנה מתן אפשרות שרידות לחקלאים משביתי כרם יין בשנת השמיטה תשע"ה (2014-2015)

משרד החקלאות נעתר לבקשת הפונים, וקובע לכן, כי המועד האחרון להגשת בקשות יהיה יום חמישי 4.9.14, ט' אלול תשע"ד. להודעת המשרד

הבהרה לנוהלי השמיטה בדבר אישורי רו"ח/יועץ מס

הנחיות למשביתי כרם יין בשנת השמיטה התשע"ה


דף מידע והמלצות - טיפול בכם היין המושבת שמיטה 2014/15


לנוהל תמיכה בחקלאים משביתי מענף כרם היין בשנת השמיטה תשע"ה
לטופס השבתת כרם יין בקשה לתמיכה בשנת השמיטה תשע"ה