2014

 

 

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי מענף כרם היין בשנת השמיטה תשע"ה – הודעה בדבר דחיית מועד להגשת בקשות בעבור ציבור המשרתים במילואים / אנשי קבע (במסגרת "צו 8") במהלך מבצע "צוק איתן"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2014/Pages/miluim_shmita.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי מענף כרם היין בשנת השמיטה תשע"ה – הודעה בדבר דחיית מועד להגשת בקשות בעבור ציבור המשרתים במילואים / אנשי קבע (במסגרת "צו 8") במהלך מבצע "צוק איתן"נוהל תמיכה בחקלאים משביתי מענף כרם היין בשנת השמיטה תשע"ה – הודעה בדבר דחיית מועד להגשת בקשות בעבור ציבור המשרתים במילואים / אנשי קבע (במסגרת "צו 8")
טיוטת נוהל לטיפול בפסולת חקלאית בכל אזורי הארץ - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2014/Pages/draft_Agricultural_Waste.aspxטיוטת נוהל לטיפול בפסולת חקלאית בכל אזורי הארץ - להערות הציבורטיוטת נוהל לטיפול בפסולת חקלאית בכל אזורי הארץ - להערות הציבור
בקשה לקבלת מידע - בדיקת הערכות לשנת שמיטה - קבלני "הרכבות"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2014/Pages/rfi_kablaney_harkavot_shmita.aspxבקשה לקבלת מידע - בדיקת הערכות לשנת שמיטה - קבלני "הרכבות"בקשה לקבלת מידע
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתי כרם ייןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2014/Pages/mashbite_kerem_Delay.aspxדחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתי כרם ייןדחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתי כרם יין
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2014/Pages/nohal_mashbitim_dhia.aspxדחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתיםדחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתים
הערכות לשנת שמיטה למגדלי פירות וירקות במגזר היהודיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2014/Pages/hozer_shmita.aspxהערכות לשנת שמיטה למגדלי פירות וירקות במגזר היהודיהערכות לשנת שמיטה למגדלי פירות וירקות במגזר היהודי
הודעה בדבר הכרזה על אסון טבעhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2014/Pages/doh_nezek_tashtit_haklait.aspxהודעה בדבר הכרזה על אסון טבעטופס הודעת נזק לתשתיות חקלאיות במסגרת חוק פיצוי נפגעי אסונות טבע