2017

​​מטרת נוהל זה הנה לצמצם את הפגיעה שנגרמת לחקלאים ולמשתלות, המתכננים להשבית את הפעילות ואת משקם בשנת השמיטה תשפ"ב (2022-2021).

בהתאם לכך פורסם באתר המשרד טיוטת נוהל תמיכה (מעודכנת ליום 16/8/2017) שמטרתה: להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים והפרוצדורה הנדרשים ​לקבלת אותה תמיכה בגין השבתת הפעילות החקלאית בשנת השמיטה התשע"ה. 
לאור האמור לעיל, מעוניין המשרד לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת נוהל התמיכה בטרם פרסומו. 

כל המעוניין להעיר הערות, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לפקס 03-9485767 או לכתובת הדואר אלקטרוני הבאה:  tikvam@moag.gov.il 
פרטים נוספים בטל: 03-9485757.

את הפניות יש להעביר עד ליום ראשון, כ"ו אלול התשע"ז,  ה- 17.9.2017.


​נוהל תמיכה בחקלאים בשמיטה התשפ"ב 2017-2021  הודעה לציבור

תמיכה בחקלאים בשמיטה תשפב 2017-2021_מעודכן ליום 16 אוגוסט 2017 להערות הציבור​

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2018/Pages/oskim_2018.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות
מפקחי משרד החקלאות השמידו כ- 3,000 ביצים שנחשפו לחומר הדברה והוחזקו ללא קירור, במושב אביבים בצפון הארץ, על המגדל נאסר לשווק ביצים עד להודעה חדשה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Hashmadat_Beizim_North.aspxמפקחי משרד החקלאות השמידו כ- 3,000 ביצים שנחשפו לחומר הדברה והוחזקו ללא קירור, במושב אביבים בצפון הארץ, על המגדל נאסר לשווק ביצים עד להודעה חדשה
מפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Smuggling_Meat1.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאית