2017

​​מטרת נוהל זה הנה לצמצם את הפגיעה שנגרמת לחקלאים ולמשתלות, המתכננים להשבית את הפעילות ואת משקם בשנת השמיטה תשפ"ב (2022-2021).

בהתאם לכך פורסם באתר המשרד טיוטת נוהל תמיכה (מעודכנת ליום 16/8/2017) שמטרתה: להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים והפרוצדורה הנדרשים ​לקבלת אותה תמיכה בגין השבתת הפעילות החקלאית בשנת השמיטה התשע"ה. 
לאור האמור לעיל, מעוניין המשרד לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת נוהל התמיכה בטרם פרסומו. 

כל המעוניין להעיר הערות, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לפקס 03-9485767 או לכתובת הדואר אלקטרוני הבאה:  tikvam@moag.gov.il 
פרטים נוספים בטל: 03-9485757.

את הפניות יש להעביר עד ליום ראשון, כ"ו אלול התשע"ז,  ה- 17.9.2017.


​נוהל תמיכה בחקלאים בשמיטה התשפ"ב 2017-2021  הודעה לציבור

תמיכה בחקלאים בשמיטה תשפב 2017-2021_מעודכן ליום 16 אוגוסט 2017 להערות הציבור​

 

 

טיוטה להערות הציבור - הדור הבא בחקלאות - נוהל תמיכה בחקלאים חדשים בשנים 2018-19 ובנקלטים חדשים בפריפריה (למעט רמת הגולן)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/dor_chadash_draft.aspxטיוטה להערות הציבור - הדור הבא בחקלאות - נוהל תמיכה בחקלאים חדשים בשנים 2018-19 ובנקלטים חדשים בפריפריה (למעט רמת הגולן)
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
تقدم وزارة الزراعة بيانات، نصائح مشورة وتعزز قوات تطبيق القانون وتؤكد على أهمية شراء اللحوم من المحلات التجارية ومحلات الجزارالمنظمة والتي تمتلك رخصة تجارية http://www.moag.gov.il/ar/وحدات الوزارة/dovrut/pirsumim/Publications_2018/Pages/Meat_Tips.aspxتقدم وزارة الزراعة بيانات، نصائح مشورة وتعزز قوات تطبيق القانون وتؤكد على أهمية شراء اللحوم من المحلات التجارية ومحلات الجزارالمنظمة والتي تمتلك رخصة تجارية