מבדיקת סטאטוס הבקשות שהוגשו למרסקות גזם קטנות במסגרת נוהל פסולות חקלאיות, נמצא כי קצב הביקושים הולך לעלות על  התקציב המאושר שהוקצה לנושא זה,

לפיכך אנו מודיעים בזאת על סגירת מערכת מנהלת ההשקעות להקלדת בקשות חדשות בנושא זה,   ביום ב' ה - 19.3.2018