​​​

 

 

בקשות שהוגשו למרסקות גזם קטנות במסגרת נוהל פסולות חקלאיותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/bakashot_gezem.aspxבקשות שהוגשו למרסקות גזם קטנות במסגרת נוהל פסולות חקלאיות
טיוטת נוהל תמיכה בגידולי נישה להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/nohal_nisha.aspxטיוטת נוהל תמיכה בגידולי נישה להערות הציבור
טיוטת נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, ביישובי הדרוזים והצ'רקסים, בשנים 2016 - 2019, להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/slila_shikum_draft.aspxטיוטת נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, ביישובי הדרוזים והצ'רקסים, בשנים 2016 - 2019, להערות הציבור