​​​​​​​​

 

 

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 - מתן ארכהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/reprieve_shmita.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 - מתן ארכה
הבהרה לנוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים ברמת הגולן – לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/golan_havahara.aspxהבהרה לנוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים ברמת הגולן – לשנת 2018
תמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/tmicha_periferia.aspxתמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2018
טיוטה להערות הציבור - הדור הבא בחקלאות - נוהל תמיכה בחקלאים חדשים בשנים 2018-19 ובנקלטים חדשים בפריפריה (למעט רמת הגולן)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/dor_chadash_draft.aspxטיוטה להערות הציבור - הדור הבא בחקלאות - נוהל תמיכה בחקלאים חדשים בשנים 2018-19 ובנקלטים חדשים בפריפריה (למעט רמת הגולן)
נוהל תמיכה בפיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/Support_Bedouin_2018.aspxנוהל תמיכה בפיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנת 2018
טיוטת נוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים ברמת הגולן – לשנת 2018 - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/nohal_golan.aspxטיוטת נוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים ברמת הגולן – לשנת 2018 - להערות הציבור
בקשות שהוגשו למרסקות גזם קטנות במסגרת נוהל פסולות חקלאיותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/bakashot_gezem.aspxבקשות שהוגשו למרסקות גזם קטנות במסגרת נוהל פסולות חקלאיות
טיוטת נוהל תמיכה בגידולי נישה להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/nohal_nisha.aspxטיוטת נוהל תמיכה בגידולי נישה להערות הציבור
טיוטת נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, ביישובי הדרוזים והצ'רקסים, בשנים 2016 - 2019, להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/slila_shikum_draft.aspxטיוטת נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, ביישובי הדרוזים והצ'רקסים, בשנים 2016 - 2019, להערות הציבור