עפ"י החלטת ממשלת ישראל מס' 959 מיום 10.1.2016 שתיקנה החלטת ממשלה קודמת מס' 59 מיום 7.6.2015, תיקון ביחס לשנות פריסת התקציב (לשנים 2016-19) ושינויים קלים אחרים, ניתנה בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2332 מיום 14.12.2014, שהינה תכנית לפיתוח ולהעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסיים לשנים 2016 - 2019.

הערות לנוהל יש להגיש עד לתאריך 8/2/2017, כ"ג בשבט תשע"ה לדואר אלקטרוני estig@moag.gov.il​​