עפ"י החלטת ממשלת ישראל מס' 959 מיום 10.1.2016 שתיקנה החלטת ממשלה קודמת מס' 59 מיום 7.6.2015, תיקון ביחס לשנות פריסת התקציב (לשנים 2016-19) ושינויים קלים אחרים, ניתנה בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2332 מיום 14.12.2014, שהינה תכנית לפיתוח ולהעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסיים לשנים 2016 - 2019.

הערות לנוהל יש להגיש עד לתאריך 8/2/2017, כ"ג בשבט תשע"ה לדואר אלקטרוני estig@moag.gov.il​​


 

 

לאחר למעלה מ-30 שנה: התיקון לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות עבר בקריאה ראשונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Hashkaot_Hon.aspxלאחר למעלה מ-30 שנה: התיקון לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות עבר בקריאה ראשונה
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2018 – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/noal_maim.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2018 – הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות הציבור
מתן ארכה שלישית - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים / משתלות / וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Pages/shmita_extra_3.aspxמתן ארכה שלישית - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים / משתלות / וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021