תכנית פיתוח לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/pituach2014/Pages/tochnit_pituach_2014.aspxתכנית פיתוח לשנת 2014תכנית פיתוח לשנת 2014