סקירת מחירים סיטוניים - דוחות סטטיסטיים

החל מתאריך 10/05/2017 לא יתפרסמו דו"חות סטטיסטיים .

ירקות / פירות / הדרים מחיר יומיממוצע שבועי
ממוצע חודשי


 

 

סקר מחירים סיטוניים (יומי)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/Overview_Prices/Pages/prices.aspxסקר מחירים סיטוניים (יומי)