סקירת מחירים סיטוניים - דוחות סטטיסטיים

איסוף יומי של המחירים הסיטוניים של פירות וירקות בירושלים

מחיר יומי ומחיר ממוצע שבועי בשוק סיטוני

מחירי שוק מקומי