​​​​שר החקלאות ופיתוח הכפר – ח"כ אורי אריאל

לשכת השר

 

 

שרי חקלאות ובכירים מ- 10 מדינות באפריקה לראשונה בישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/visit_of_Ministers_of_African_countries.aspxשרי חקלאות ובכירים מ- 10 מדינות באפריקה לראשונה בישראל05/12/2016 22:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a563
נחתם הסכם ארוך טווח לשיתוף פעולה בתחום החקלאי בין ישראל לרוסיהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2016/Pages/israel_russia_agriment.aspxנחתם הסכם ארוך טווח לשיתוף פעולה בתחום החקלאי בין ישראל לרוסיה09/11/2016 22:00:00{294049f5-cb36-464b-9af2-16cfb92d678d}cdf6336b-07c2-4f2f-99f0-774bb5c16a827
רובוט ריסוס, רחפן לצילום תרמי, פרה עם חיישנים - כל אלו הם חלק קטן ממה שהוצג לראש ממשלת רוסיה, דימטרי מדבדב במהלך ביקורו במשרד החקלאות - מכון וולקניhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2016/Pages/russia_visit.aspxרובוט ריסוס, רחפן לצילום תרמי, פרה עם חיישנים - כל אלו הם חלק קטן ממה שהוצג לראש ממשלת רוסיה, דימטרי מדבדב במהלך ביקורו במשרד החקלאות - מכון וולקני09/11/2016 22:00:00{294049f5-cb36-464b-9af2-16cfb92d678d}cdf6336b-07c2-4f2f-99f0-774bb5c16a826
הישג לחקלאות הישראלית: נחתם הסכם הבנות לשדרוג שיתוף הפעולה בין ישראל לרוסיה בתחום החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/heskem_havanot_russia.aspxהישג לחקלאות הישראלית: נחתם הסכם הבנות לשדרוג שיתוף הפעולה בין ישראל לרוסיה בתחום החקלאות06/06/2016 21:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a533

 

 

אורי אריאל​ אורי אריאל​ {9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466623אורי אריאל​שר החקלאות ופיתוח הכפר039485800 (שלוחה 2)03-9485835
יהונתן בלוםיהונתן בלום{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466626בלום יהונתןיועץ שר (תקשורת)
וייס יפעתוייס יפעת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461603וייס יפעתיועצת בכירה לשרבית דגןIfatW@moag.gov.il
אקנין קרןאקנין קרן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461640אקנין קרןרכזת לשכה בכירהבית דגןKerenA@moag.gov.il

 

 

שר החקלאות אריאל נפגש עם ראש ממשלת הודו מודי וסוכם על שדרוג היחסים החקלאיים בין המדינותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/india_ministry_visit.aspxשר החקלאות אריאל נפגש עם ראש ממשלת הודו מודי וסוכם על שדרוג היחסים החקלאיים בין המדינות09/01/2017 22:00:00
עדכון פעולות שבוצעו בעקבות גל השרפותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2016/Pages/action_fire_update.aspxעדכון פעולות שבוצעו בעקבות גל השרפות23/11/2016 22:00:00
קבלת מידע לעניין תערוכה חקלאית המתקיימת בישראל לטובת משרד החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2016/Pages/rfi_agri_event.aspxקבלת מידע לעניין תערוכה חקלאית המתקיימת בישראל לטובת משרד החקלאות23/11/2016 22:00:00
משרד החקלאות משיק קמפיין להגברת המודעות לאכילת פירות וירקות בעיקר בזמן הקיץ והחופש הגדול תחת הכותרת "חצי-חצי"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/hodaa_kampeyn_14072016.aspxמשרד החקלאות משיק קמפיין להגברת המודעות לאכילת פירות וירקות בעיקר בזמן הקיץ והחופש הגדול תחת הכותרת "חצי-חצי"12/07/2016 21:00:00

 

 

לא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפיםאכיפה ופיקוח צומח וחי;גינון וגני נוי;המועצה העליונה למזון;חקלאות אורגנית;חקלאות ירוקה;יבוא ויצוא;לחבק עץ;מחקר ופיתוח חקלאי;מים וקרקע;מימון והשקעות;מערכת מידע גיאוגרפי;ניתוח שיווקי - יצוא לתוצרת חקלאית טרייה;עובדים זרים;ענפי בעלי חיים;ענפי הצומח;רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;שיתוף והדרכה חקלאית בינלאומית;שנת השמיטה תשע"ה;תיירות חקלאית;תכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפרי;עיקור וסירוס כלבים;הגנה על עצים בתהליכי רישוי ובנייה;הגנת עצים;מסלולי טיול וסיפורי עצים;פקיד היערות;שומרים על העצים - מיזמים חינוכיים להגנה על עצים;אנרגיה חלופית;גינון וגנים;גינון קהילתי;הגנים הבוטניים בישראלhttp://www.moag.gov.il/Pages/Not_Erase.aspxלא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפים

 

 

<a href="http://www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByMinistry.asp?ministry=13"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />שרי החקלאות לדורותיהם</a>שרי החקלאות לדורותיהם

 

 

הודעה בעניין נהלי עבודה של ועדת המחירים הממשלתית לפיקוח על מחירי מוצרי חלב וביצים (לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/nohal_avoda_pikuch_mechirim.aspxהודעה בעניין נהלי עבודה של ועדת המחירים הממשלתית לפיקוח על מחירי מוצרי חלב וביצים (לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996)03/11/2015 22:00:00