לשכת השר

 

 

 

​​​​שר החקלאות ופיתוח הכפר – ח"כ אורי אריאל

לשכת השר

 

 

החטיבה להתיישבות חוזרת לפעילותלשכת השרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/chativa_lhityashvut.aspxהחטיבה להתיישבות חוזרת לפעילות25/04/2017 21:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab9
שר החקלאות בביקורת פתע באונית משלוח בע״ח בנמל אילת: "הבקרה חשובה ונמשיך לגלות אפס סובלנות לצער בעלי חיים"רווחת בעלי חיים וחיות מחמדלשכת השר;שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/bikur_sar_eilat.aspxשר החקלאות בביקורת פתע באונית משלוח בע״ח בנמל אילת: "הבקרה חשובה ונמשיך לגלות אפס סובלנות לצער בעלי חיים"08/03/2017 22:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab7
משרד החקלאות: צרפו את הפירות המקומיים למשלוחי המנותדוברות והסברה;לשכת השרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/fruits_for_mishloach.aspxמשרד החקלאות: צרפו את הפירות המקומיים למשלוחי המנות06/03/2017 22:00:00{dbc09db4-1997-488a-abae-6ee5f86ec20b}68aa43bd-c262-4260-b0a8-c1473c4f20c838
הממשלה אישרה את תכנית החומש למגזר הבדואי בהיקף של כ-3 מיליארד ש"חלשכת השר;המערך לשילוב הבדואים בנגב;הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/chomesh_beduim.aspxהממשלה אישרה את תכנית החומש למגזר הבדואי בהיקף של כ-3 מיליארד ש"ח11/02/2017 22:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab5

 

 

אורי אריאל​אורי אריאל​{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466623אורי אריאל​039485800 (שלוחה 2)03-9485835
יהונתן בלוםיהונתן בלום{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466626בלום יהונתן
וייס יפעתוייס יפעת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461603וייס יפעתבית דגןIfatW@moag.gov.il
אקנין קרןאקנין קרן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461640אקנין קרןבית דגןKerenA@moag.gov.il

 

 

שר החקלאות נקט באמצעי משמעת נגד רופאים וטרינריים שפעלו בניגוד לכלליםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Veterinarians.aspxשר החקלאות נקט באמצעי משמעת נגד רופאים וטרינריים שפעלו בניגוד לכללים24/09/2017 21:00:00
השר אריאל בסיור משותף עם ראש ממשלת ישראל והודוhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/bikur_hodu.aspxהשר אריאל בסיור משותף עם ראש ממשלת ישראל והודו04/07/2017 21:00:00
שיתוף הציבור בתקציב המשרד - בואו אתם לחלק את תקציב משרד החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2017/Pages/Public_budget.aspxשיתוף הציבור בתקציב המשרד - בואו אתם לחלק את תקציב משרד החקלאות03/07/2017 21:00:00
הנחיות לחקלאים למניעת זיהום מי שתייה בחומרי הדברה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/han7yot.aspxהנחיות לחקלאים למניעת זיהום מי שתייה בחומרי הדברה 12/06/2017 21:00:00

 

 

 

 

<a href="http://www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByMinistry.asp?ministry=13"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />שרי החקלאות לדורותיהם</a>שרי החקלאות לדורותיהם

 

 

הודעה בעניין נהלי עבודה של ועדת המחירים הממשלתית לפיקוח על מחירי מוצרי חלב וביצים (לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/nohal_avoda_pikuch_mechirim.aspxהודעה בעניין נהלי עבודה של ועדת המחירים הממשלתית לפיקוח על מחירי מוצרי חלב וביצים (לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996)03/11/2015 22:00:00