2011

בחודשים האחרונים קבוצות צרכנים פנו לכל משווקי מלכודות הדבק ללכידת מכרסמים בישראל בבקשה להסיר את המוצר מעל מדפיהם עקב הסבל הרב שהן גורמות וכי שימוש בהן מהווה עבירה, לכאורה, על הוראות חוק צער בעלי חיים, התשנ"ד-1994.
במקביל פנתה השרה נוקד לקבלת חוות דעת מהממונה על פי חוק צער בעלי חיים, ד"ר דגנית בן דב. בחוות הדעת נכתב: "אין ספק שמלכודות דבק גורמות למידה ניכרת של סבל לבעלי חיים קטנים הנלכדים בהן. בעלי חיים כאלה, אם הם גדולים יחסית – נאבקים כדי להשתחרר, מאבק במהלכו הם יכולים גם לנסות, כדי להשתחרר, לכרסם איבר מאברי גופם. בעל חיים שלא הצליח להשתחרר ימות, בסופו של דבר, מצמא ומהתייבשות – אם במקום בו הונחה המלכודת ואם בפח אליו הושלכה."

שרת החקלאות אורית נוקד אומרת "כמי שנושא הצרכנות עומד במרכז עשייתה הציבורית, אני מברכת על התופעה של צרכנים הלוקחים יוזמה ודורשים שקולם ישמע, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בנושא בתחום אחריותי כשרת החקלאות ופיתוח הכפר.

לעניין מלכודות הדבק; שמחתי לשמוע שמשווקים שכבר הורידו מוצר זה ממדפיהם ואני חושבת שטוב יעשו כלל המשווקים אם יפסיקו למכור, מיוזמתם, את מלכודות הדבק ויפה שעה אחת קודם.
בד בבד הנחתי את הלשכה המשפטית במשרדי לבדוק אפשרות של התקנת תקנות האוסרות לחלוטין על מכירת מלכודות מסוג זה בעתיד."


House_mouse.jpg (from wikimedia commons -  National Institutes of Health)

 

 

מפקחי משרד החקלאות פינו בסוף השבוע סוס במצב קשה מאוד באור יהודהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/pinuy_sus_beor_yehuda.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו בסוף השבוע סוס במצב קשה מאוד באור יהודה
שר החקלאות בביקורת פתע באונית משלוח בע״ח בנמל אילת: "הבקרה חשובה ונמשיך לגלות אפס סובלנות לצער בעלי חיים"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/bikur_sar_eilat.aspxשר החקלאות בביקורת פתע באונית משלוח בע״ח בנמל אילת: "הבקרה חשובה ונמשיך לגלות אפס סובלנות לצער בעלי חיים"
לראשונה, משרד החקלאות יממן הקמת כלביות אזוריותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/mimun_kalbiot.aspxלראשונה, משרד החקלאות יממן הקמת כלביות אזוריות