​​

 

 

עדכון פעולות שבוצעו בעקבות גל השרפותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2016/Pages/action_fire_update.aspxעדכון פעולות שבוצעו בעקבות גל השרפות
נחתם הסכם ארוך טווח לשיתוף פעולה בתחום החקלאי בין ישראל לרוסיהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2016/Pages/israel_russia_agriment.aspxנחתם הסכם ארוך טווח לשיתוף פעולה בתחום החקלאי בין ישראל לרוסיה
רובוט ריסוס, רחפן לצילום תרמי, פרה עם חיישנים - כל אלו הם חלק קטן ממה שהוצג לראש ממשלת רוסיה, דימטרי מדבדב במהלך ביקורו במשרד החקלאות - מכון וולקניhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2016/Pages/russia_visit.aspxרובוט ריסוס, רחפן לצילום תרמי, פרה עם חיישנים - כל אלו הם חלק קטן ממה שהוצג לראש ממשלת רוסיה, דימטרי מדבדב במהלך ביקורו במשרד החקלאות - מכון וולקני
צעד משמעותי בפתרון בעיית עשן המפחמות: שר החקלאות חתם על תקנות שמגבילות מעבר גזמי עצים לשטחי הרשות הפלסטיניתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2016/Pages/Mafhemot26102016.aspxצעד משמעותי בפתרון בעיית עשן המפחמות: שר החקלאות חתם על תקנות שמגבילות מעבר גזמי עצים לשטחי הרשות הפלסטינית
הפיקוח על מחירי הפירות והירקות עובר לפסים מעשיים: שר החקלאות חתם על צו המחייב את רשתות השיווק להעביר נתונים כלכליים על קניה ומכירה של פירות וירקותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2016/Pages/Pikuch_mechir_pp25102016.aspxהפיקוח על מחירי הפירות והירקות עובר לפסים מעשיים: שר החקלאות חתם על צו המחייב את רשתות השיווק להעביר נתונים כלכליים על קניה ומכירה של פירות וירקות
שר החקלאות ח"כ אורי אריאל, נפגש היום (חמישי, י"ח אייר) עם עשרות עובדי המשרד המשרתים במילואיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2016/Pages/mifgash_miluimnikim26052016.aspxשר החקלאות ח"כ אורי אריאל, נפגש היום (חמישי, י"ח אייר) עם עשרות עובדי המשרד המשרתים במילואים