לשכת המנכ"ל

 

 

 

​​

לשכת המנכ"ל

 

 

שר החקלאות ח"כ אורי אריאל, נפגש היום (חמישי, י"ח אייר) עם עשרות עובדי המשרד המשרתים במילואיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2016/Pages/mifgash_miluimnikim26052016.aspxשר החקלאות ח"כ אורי אריאל, נפגש היום (חמישי, י"ח אייר) עם עשרות עובדי המשרד המשרתים במילואים25/05/2016 21:00:00{294049f5-cb36-464b-9af2-16cfb92d678d}cdf6336b-07c2-4f2f-99f0-774bb5c16a823
מפקחי משרד החקלאות סיכלו במחסום המנהרות ניסיון להברחת למעלה מ-36,000 ביצים משטחי הרשות הפלשתינאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/havrahat_beizim.aspxמפקחי משרד החקלאות סיכלו במחסום המנהרות ניסיון להברחת למעלה מ-36,000 ביצים משטחי הרשות הפלשתינאית29/03/2016 21:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a524
משרד החקלאות משיק: אתר "עצי מורשת" הכולל את סיפורם של כ-1,500 עצים עם סיפורים היסטורייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/atzey_moreshet.aspxמשרד החקלאות משיק: אתר "עצי מורשת" הכולל את סיפורם של כ-1,500 עצים עם סיפורים היסטוריים19/03/2016 22:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a519
במטרה לאזן בין ממשק הדיג לבין צורכי הדייגים והדרישות הסביבתיות ולטובת הגנה על משאב הדגה ועל הסביבה הימית בים התיכון, בכנרת ובים סוף התקיים דיון בהובלת יו"ר ועדת הכלכלה, איתן כבלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/daga_yamit.aspxבמטרה לאזן בין ממשק הדיג לבין צורכי הדייגים והדרישות הסביבתיות ולטובת הגנה על משאב הדגה ועל הסביבה הימית בים התיכון, בכנרת ובים סוף התקיים דיון בהובלת יו"ר ועדת הכלכלה, איתן כבל07/03/2016 22:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a58

 

 

בן אליהו שלמהבן אליהו שלמה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461981בן אליהו שלמהמנכ"לבית דגן03-948553203-9485859mankal@moag.gov.il
משה וייןמשה ויין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466645ויין משהיועץ מנכ"ל03-9485935MosheWe@moag.gov.il
ביינה אוריביינה אורי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461856ביינה אוריעוזר מנכ"לבית דגן03-9485538UriAB@Moag.gov.il
יוריסטה דפנהיוריסטה דפנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461988יוריסטה דפנהמנהלת אגף א' דוברות, תקשורת והסברהבית דגן03-948543603-9485782dafnay@moag.gov.il

 

 

משרד החקלאות משיק קמפיין להגברת המודעות לאכילת פירות וירקות בעיקר בזמן הקיץ והחופש הגדול תחת הכותרת "חצי-חצי"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/hodaa_kampeyn_14072016.aspxמשרד החקלאות משיק קמפיין להגברת המודעות לאכילת פירות וירקות בעיקר בזמן הקיץ והחופש הגדול תחת הכותרת "חצי-חצי"12/07/2016 21:00:00

 

 

 

 

 

 

מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_mitnadvim_2014.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים23/11/2013 22:00:00
הוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים – נוהל עבודהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/infotmation_between_public_organization.aspxהוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים – נוהל עבודה11/06/2011 21:00:00
סיכום נוהל מיכון חוסך כ"א לשנים 2010-2009 ונוהל מיכון חוסך כ"א לשנת 2011http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/kabalat bakashot mikun 2011.aspxסיכום נוהל מיכון חוסך כ"א לשנים 2010-2009 ונוהל מיכון חוסך כ"א לשנת 201105/01/2011 22:00:00
נהלים להתמודדות עם שפעת העופותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2007/Pages/noalim_shapat_ofot291007.aspxנהלים להתמודדות עם שפעת העופות28/10/2007 22:00:00