ישראל גלון, פקיד היערות ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מספר ליעל על מצב העצים בארץ, על נאמני האילנות, ועל תכניות לשימור עצים.
יעל פוגשת מגדל התמרים שמספר לה על גידול תמרים אורגניים. 
בהמשך  היום פוגשת יעל חלוצת עשבי התיבול בארץ במסעדה בגלבוע כדי לעודד שימוש של עשבי תיבול באוכל.
יעל מגיעה לבריכות הדגים של קיבוץ כפר רופין  ולומדת על חשיבות צפרות בכפר רופין, ועל עבודת הצפר כדי להגן על הציפורים ועל ברכות הדגים מפני הציפורים.
בעין שוקק פוגשת יעל את ראש המועצה האזורית עמק המעיינות שמספר לה כי בעמק בית שאן יש למעלה מארבעים מעיינות, ופארק מעיינות חדש.

 

 

בשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Animal_shipments.aspxבשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל
משרד החקלאות פרסם נוהל התמיכה בחקלאים לשנים 2018 - 2021http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/shmita_support_2018.aspxמשרד החקלאות פרסם נוהל התמיכה בחקלאים לשנים 2018 - 2021
קול קורא לקבלת מידע והערכות לשיח ציבורי בעניין יבוא אננס לישראלhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/Pages/kolkore_yevu_ananas.aspxקול קורא לקבלת מידע והערכות לשיח ציבורי בעניין יבוא אננס לישראל