​​​  


יעל היא שחקנית כושלת שמאסה בעבודתה ומחפשת עבודה בחקלאות, היא מתחילה ככוורנית, ומתנסה בכל תחומי החקלאות היפה בישראל, בחליבה  ובפרחי מאכל, במחקר ובחקלאות ימית ועוד, כל זאת במרץ רב ובהומור.

 

 

נוהל תמיכה בגידולי נישהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_gidule_nisha.aspxנוהל תמיכה בגידולי נישה
נוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_bate_ariza.aspxנוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום
פירות במשלוחי מנותhttp://www.moag.gov.il/purimפירות במשלוחי מנות