2012

 

 

שר החקלאות אריאל נפגש עם ראש ממשלת הודו מודי וסוכם על שדרוג היחסים החקלאיים בין המדינותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/india_ministry_visit.aspxשר החקלאות אריאל נפגש עם ראש ממשלת הודו מודי וסוכם על שדרוג היחסים החקלאיים בין המדינות
שרי חקלאות ובכירים מ- 10 מדינות באפריקה לראשונה בישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/visit_of_Ministers_of_African_countries.aspxשרי חקלאות ובכירים מ- 10 מדינות באפריקה לראשונה בישראל
המקדונים התאהבו בענבים הישראליםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2013/Pages/Macedonia_loves_Israelis_grapes.aspxהמקדונים התאהבו בענבים הישראליםהמקדונים התאהבו בענבים הישראלים