מחוז גליל-גולן

 

 

 

מחוז גליל גולן משתרע על השטח שבין גבול הלבנון בצפון, החרמון למבוא חמה במזרח, ראש הנקרה, אפק, במערב, ורכס יודפת בדרום.

האזור הנו חקלאי במהותו, ענפי החקלאות בהם עוסקים החקלאים מותאמים לאקלים המקומי תוך ניצול היתרונות היחסיים. תעשייה ותיירות שהתפתחו מתבססים על החקלאות ומשיקים לענפיה.

במחוז ישנן 7 מועצות אזוריות, 3 מועצות מקומיות, ו- 36 מועצות מיעוטים. בסך הכול 243 ישובים. בהם כ- 13,000 נחלות חקלאיות.

ערך היצור החקלאי כ- 4 מיליארד ש"ח.

קרקעות במחוז כ-600,000 דונם שטחים הראויים לעיבוד חקלאי, שרובו מעובד. בנוסף במחוז כמיליון דונם שטחי מרעה. ​

מחוז גליל-גולן

 

 

סימפטומים של הצהבה והאדמה בנקטרינות ובאפרסקים באזור גליל גולןשירות ההדרכה והמקצוע;מטעיםמחוז גליל-גולן;מטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_nectarine_tapuach_galilgolan.aspxסימפטומים של הצהבה והאדמה בנקטרינות ובאפרסקים באזור גליל גולן16/10/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1514
המלצות לעונה - אוגוסט 2018שירות ההדרכה והמקצוע;מטעיםמחוז גליל-גולן;מטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_laona_galil_golan_august2018.aspxהמלצות לעונה - אוגוסט 201822/08/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1497
המלצות לריסוסים בתפוח ואגס בתקופת הפריחה למניעת נזק לדבורים, מרץ 2018שירות ההדרכה והמקצוע;דבוריםדבורים;מחוז גליל-גולןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hagts_galil_golan_2018.aspxהמלצות לריסוסים בתפוח ואגס בתקופת הפריחה למניעת נזק לדבורים, מרץ 201820/03/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca64
המלצות לטיפול במטע, מרס 2018שירות ההדרכה והמקצועמטעים;מחוז גליל-גולןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_ltitul_mattaim_march_2018.aspxהמלצות לטיפול במטע, מרס 201806/03/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1458

 

 

טיוטת נוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים ברמת הגולן – לשנת 2018 - להערות הציבורמימון והשקעותהשקעות ומימון;מחוז גליל-גולןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/nohal_golan.aspxטיוטת נוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים ברמת הגולן – לשנת 2018 - להערות הציבור27/03/2018 22:00:00{c083659b-0696-4d3f-a452-f1de835e180c}be6bbdd0-84bf-4525-874b-e25d7ab3baa496
הסכם המים- חישוב זכאויות חדש לשנת 2017מימון והשקעותהשקעות ומימון;מחוז גליל-גולן;מחוז המרכז;מחוז הנגב;מחוז העמקים;מחוז השפלה וההר;מחוזות המשרדhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/heskem_hamaim_2017.aspxהסכם המים- חישוב זכאויות חדש לשנת 201720/08/2017 21:00:00{e78be787-5c4f-454f-8733-d4a91960634e}9478eb8e-77f7-4c1f-a81e-8b0c0a1f07d914
מחוז גליל גולןמחוז גליל-גולןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_north/pirsumim/2017/Pages/machoz_galil_golan.aspxמחוז גליל גולן15/05/2017 21:00:00{3a245af3-3e27-48e0-b5e8-d18a6071f523}f364271a-1d45-4c69-aa2f-67235dd97ecb2
הנחיות בדבר הארכת תוקף היתר לשימוש חורג לצורך פנייה למנהלת ההשקעותניהול משברים והיערכות לשעת חירום;מנהלת תאום וקישור חקלאי;מחוז גליל-גולן;מחוז המרכז;מחוז הנגב;מחוז העמקים;מחוז השפלה וההרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/nihul_mashberim/publications/Pages/shimush_choreg.aspxהנחיות בדבר הארכת תוקף היתר לשימוש חורג לצורך פנייה למנהלת ההשקעות12/02/2017 22:00:00{018fb9f9-c2da-475e-87f0-2da1e130e930}148a6889-b727-4b02-80fb-e07f6d87148c6

 

 

אנטלר עמיראנטלר עמיר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461415אנטלר עמירמנהל מחוז (הגליל והגולן)קרית שמונה6902597amira@moag.gov.il
ניצן רוטמןניצן רוטמן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466815<img alt="ניצן רוטמן" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/nitzan_rotman_3.jpg" width="117" style="BORDER:0px solid;" />ניצן רוטמןמנהל תחום (הדרים)04-6816100nitrot@shaham.moag.gov.il
מוחמד אבו טועמהמוחמד אבו טועמה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466721<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/muahed_abu_toame.jpg" style="BORDER:0px solid;" />מוחמד אבו טועמהמדריך מחוזי ורפרנט (ירקות בשטח פתוח)04-6816100mohmyofi@shaham.moag.gov.il
אמל אבו דולהאמל אבו דולה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467024אמל אבו דולהמנהל/ת ענף04-6816110AmalA@moag.gov.il

 

 

מפקד חקלאי לצורך המלצות להעסקת עובדים זרים בחקלאות 2015https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/mifkad2015.aspxמפקד חקלאי לצורך המלצות להעסקת עובדים זרים בחקלאות 201514/11/2018 22:00:00
הזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/hamlaza_oved_zar.aspxהזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאות13/11/2018 22:00:00
זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים24/10/2018 21:00:00
עדכון - נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצאת המים לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_kitzuz_maim.aspxעדכון - נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצאת המים לשנת 201815/10/2018 21:00:00

 

 

 

 

המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/hadraha/pirsumim/2012/Pages/Exemption_from_payment_of_agricultural_Trktor.aspxהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאיהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאי
בקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום/אגרת רישוי רכב/חידוש– לטרקטור חקלאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/nahoz_negev/טפסים/Pages/ptor_tractor.aspxבקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום/אגרת רישוי רכב/חידוש– לטרקטור חקלאיטופס בקשה להמלצה למתן/חידוש רשיון לרכב חקלאי
טפסים לבקשות הנגזרות מתוך תקנות המים תשע"ו 2015 - 2016מים וקרקעhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/טפסים/Pages/forms_maim_2016.aspxטפסים לבקשות הנגזרות מתוך תקנות המים תשע"ו 2015 - 2016טפסים לבקשות הנגזרות מתוך תקנות המים תשע"ו 2015-16
אישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/ishur_madrich_bitzua_srifat_gezem_haklai.aspxאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרם
בקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום / רישוי טרקטורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_hamakim/forms/Pages/traktor.aspxבקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום / רישוי טרקטורבקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום / רישוי טרקטור

 

 

<a href="/services/Pages/District_Search.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />District_Search.aspx</a>איתור מחוזות לפי ישובים
<a href="http://www.meteo.co.il/" target="_blank">http://www.meteo.co.il/</a>מטאורולוגיה חקלאית
שירות ההדרכה והמקצוע
<a href="https://moag.maps.arcgis.com/home/index.html"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />index.html</a>מערכות מידע גאוגרפיות – משרד החקלאות (GIS)

 

 

קול קורא 2015 לחיזוק המו"פ האזורי לצורך פיתוח חלופות לגידול פלפל או לשיפור גידול הפלפל ליצואhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/chizuk_mop_ezori.aspxקול קורא 2015 לחיזוק המו"פ האזורי לצורך פיתוח חלופות לגידול פלפל או לשיפור גידול הפלפל ליצוא13/10/2015 21:00:00
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Israeli_workers_2015.aspxנוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 201523/08/2015 21:00:00
נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל עד 30.6.2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Wheat_for_food_2016.aspxנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל עד 30.6.201609/05/2015 21:00:00
נוהל טיפול בבקשה להקצאת היתר להעסקת עובד זר אחד נוסף בענף החקלאות לחקלאי בעל מגבלה רפואית המונעת עבודה עצמית (בקשות רפואיות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/082015.aspxנוהל טיפול בבקשה להקצאת היתר להעסקת עובד זר אחד נוסף בענף החקלאות לחקלאי בעל מגבלה רפואית המונעת עבודה עצמית (בקשות רפואיות)27/04/2015 21:00:00