קישורים
 

 

סקירה כלכלית OECD, ישראל, דצמבר 2011 (סוגיות נבחרות: דיור, סקטור פיננסי, אנרגיה וסביבה)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/קישורים/Pages/oecd.aspxסקירה כלכלית OECD, ישראל, דצמבר 2011 (סוגיות נבחרות: דיור, סקטור פיננסי, אנרגיה וסביבה)
ארגון החקלאות והמזון של האו"םhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/קישורים/Pages/ארגון החקלאות והמזון של האום.aspxארגון החקלאות והמזון של האו"ם
פורטל חדשות בינלאומי מוביל בנושאי תוצרת חקלאית טרייהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/קישורים/Pages/פורטל חדשות בינלאומי מוביל בנושאי תוצרת חקלאית טרייה.aspxפורטל חדשות בינלאומי מוביל בנושאי תוצרת חקלאית טרייה
פורטל חדשות הולנדי בנושאי פרחים וצמחיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/קישורים/Pages/פורטל חדשות הולנדי בנושאי פרחים וצמחים.aspxפורטל חדשות הולנדי בנושאי פרחים וצמחים
פורטל חדשות ומדריך לשמות חברות וספקים בתוצרת טרייה בכל העולםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/קישורים/Pages/פורטל חדשות ומדריך לשמות חברות וספקים בתוצרת טרייה בכל העולם.aspxפורטל חדשות ומדריך לשמות חברות וספקים בתוצרת טרייה בכל העולם
פורטל חדשות ומידע לגבי השוק האירופי והספרדי בפרטhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/קישורים/Pages/פורטל חדשות ומידע לגבי השוק האירופי והספרדי בפרט.aspxפורטל חדשות ומידע לגבי השוק האירופי והספרדי בפרט
פורטל של הקהילייה האירופיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/קישורים/Pages/פורטל של הקהילייה האירופית.aspxפורטל של הקהילייה האירופית