נהלים

 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון ארועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019 - הארכהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/farmers-markes.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ארועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019 - הארכה
קול קורא 2015 לחיזוק המו"פ האזורי לצורך פיתוח חלופות לגידול פלפל או לשיפור גידול הפלפל ליצואhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/chizuk_mop_ezori.aspxקול קורא 2015 לחיזוק המו"פ האזורי לצורך פיתוח חלופות לגידול פלפל או לשיפור גידול הפלפל ליצואקול קורא 2015 לחיזוק המו"פ האזורי לצורך פיתוח חלופות לגידול פלפל או לשיפור גידול הפלפל ליצוא
נוהל השמדת עודפי תוצרת צמחיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/odfe_tozeret.aspxנוהל השמדת עודפי תוצרת צמחיתנוהל השמדת עודפי תוצרת צמחית
עדכון לנוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים 2015-2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tmicha_hitargenuyot_haklaim.aspxעדכון לנוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים 2015-2014עדכון לנוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים 2015
טיוטת אמות מידה לעדכון מחירי מוצרי חלב בפיקוח מחירים בהתאם לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו, 1996 ולחוק תכנון משק החלב, התשע"א, 2011 - מועד אחרון להגשת התייחסות - 20.11.2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/amot_mida_mechirim.aspxטיוטת אמות מידה לעדכון מחירי מוצרי חלב בפיקוח מחירים בהתאם לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו, 1996 ולחוק תכנון משק החלב, התשע"א, 2011 - מועד אחרון להגשת התייחסות - 20.11.2012טיוטת אמות מידה לעדכון מחירי מוצרי חלב בפיקוח מחירים בהתאם לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים
הודעה לחברות ביטוח ולציבור על תמיכה בביטוח פינוי וכילוי פגרים במרעה - 2012http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tmicha_bitoach_2012.aspxהודעה לחברות ביטוח ולציבור על תמיכה בביטוח פינוי וכילוי פגרים במרעה - 2012הודעה לחברות ביטוח ולציבור על תמיכה בביטוח פינוי וכילוי פגרים במרעה
נוהל תמיכה במגדלי אגסים בגין נזקי מחלת החירכון בעונת הגידול 2009/2010 טיוטה להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tmicha_chirachon_2009_2010.aspxנוהל תמיכה במגדלי אגסים בגין נזקי מחלת החירכון בעונת הגידול 2009/2010 טיוטה להערות הציבורנוהל תמיכה במגדלי אגסים בגין נזקי מחלת החירכון בעונת הגידול 2009/2011 טיוטה להערות הציבור