נהלים

סבב בקשות שני ואחרון (על פי הנוהל):

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ה-1 במרץ 2018

את הבקשות יש להגיש באמצעות הדוא"ל: market@moag.gov.il

תודה

בסבב הבקשות הראשון אושרו בקשות ל-20 רשויות.

מחוז גליל-גולן: מ.א. מטה אשר, עירית מעלות תרשיחא, טובא-זנגריה.

מחוז המרכז: עירית רמת השרון, מ.מ. גני תקוה, בינימינה-גבעת עדה, עירית נתניה, יהוד-מונוסון, עיריית בת ים.

מחוז הנגב: עירית ירוחם, עירית אילת.

מחוז העמקים: מ.מ. קרני שומרון, עירית קרית מוצקין, מ.א. עמק המעיינות, עירית חיפה, עירית קרית ים, מ.א. הגלבוע.

מחוז השפלה וההר: מ.מ. בני עי"ש, עירית רחובות, מ.א. גוש עציון.

עדכון:

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ה-30 בנובמבר 2017 (הארכה). מועד זה הינו סופי ולא תהיה הארכה נוספת. בקשות שיגיעו לאחר מועד זה לא יתקבלו.

את הבקשות יש להגיש באמצעות הדוא"ל: market@moag.gov.il

תודה

 

​על מנת לעודד ולהגדיל את היקפן של התארגנויות כאמור במתווה יעיל יותר, יוזם המשרד את נוהל התמיכה שלפנינו שמטרותיו, כדלקמן:

 1. הפחתת מחירי התוצרת החקלאית כפועל יוצא של קיצור שרשרת האספקה וצמצום פערי התיווך;
 2. הגדלת הצריכה של פירות וירקות מייצור מקומי [שוקי האיכרים מתמקדים במכירת תוצרת ישראלית];
 3. פיתוח הזדמנויות חדשות לשיווק ישיר של חוות ומגדלים בשווקים המקומיים על ידי פיתוח, שיפור, הרחבה, הדרכה, סיוע טכני, או סיוע בפיתוח;
 4. לשפר, להרחיב, לחזק שוקי איכרים קיימים;
 5. לסייע ליצרנים חקלאים בודדים הפועלים באופן עצמאי להתאגד תחת פעילותו של שוק איכרים ולהגדיל בכך את היקף קהל היעד.  

לאחר בחינת מספר חלופות אפשריות להשגת יעדים אלה הוחלט כי המתווה המועדף למתן התמיכה יהיה באמצעות תמיכה ישירה ברשויות מקומיות, אשר יתחייבו להפעיל אירועי שוקי איכרים לצורך שיווק ישיר של תוצרת חקלאית. על הרשויות המקומיות הנתמכות להבטיח כי חלק מהתוצרת, כמפורט בנוהל זה, תוצע לציבור במחיר מרבי שיוגדר בנוהל זה. 
התמיכה הכספית לרשות המקומית תינתן בכפוף למילוי כל תנאי נוהל זה ותעשה במתווה של תשלום כנגד קיום אירועי שוק איכרים בהתאם לנוהל.

שאלות נפוצות ותשובות:

 1. האם המשרד מגייס את החקלאיים שיבואו למכור או שהאחריות על גיוסם מוטלת על המועצה?
  על הקשר עם החקלאים אחראית המועצה והיא החותמת על ההצהרה שבכוונתה להתקשר עם חקלאים כפי שנמצא בטופס ז' (הצהרת הרשות המקומית – התקשרויות עם חקלאים).

 2. ה​​אם ערב חג שחל באמצע השבוע נחשב כמו יום שישי?
  ערב חג יכול להיחשב כיום שישי.

 3. אנחנו נמצאים באזור בו החורף קר וגשום. מה קורה אם תכננו לעשות שוק ובסופו של דבר יורד גשם\שלג או קר מאוד?
  מטעם זה נדרשות המועצות לערוך בשנה רק 46 אירועי שוק ולא 52. לחילופין ניתן להחליט על עריכת השוק במקום מקורה.

 4. השבה לאנרגיה האם יש ארגון\חברה שעוסקת בזה ואנחנו צריכים לפנות אליו או שזה נעשה באופן עצמאי ובהתקשרות ישירה שלנו?
  עודפים/ פינוי פסולת - מערך להעברת תוצרת חקלאית להשבה לאנרגיה – התקשרות ישירה של הרשות המקומית. להבהרה – פינוי של פסולת ולא של עודפים. עודפים יש להפנות לעמותות לחלוקה לנזקקים.

 5. אם כן, איזה ארגון חברה עושים זאת?
  השבה לאנרגיה של שאריות פרי וירק. ישנן חברות שונות העוסקות בכך. ניתן לחפש באינטרנט חברות לקומפוסטציה או ביו גז.

 6. המועצה מוקפת ביישובים קטנים. האם תוכלו להכליל את מספר התושבים שסובבים אותנו לעניין "מספר התושבים" בקריטריונים שלכם?
  לגבי מספר התושבים (בסעיף 6 י"א והקריטריון החמישי בסעיף 19) ניתנו 3 דרגות שונות של מספר תושבים, כאשר רשות של עד 20,000 תושבים מקבלת גם כן בבסיס 2 נקודות. הבקשות תידונה ותאושרנה על ידי ועדת התמיכות – במקרים מיוחדים ניתן להוסיף מכתב פניה לוועדה עם הסבר לבקשה והוועדה תדון ותחליט כיצד לנהוג.

 7. ​​האם נוכל לגייס גם דוכן של כלי בישול ומטבח כחלק נוסף של הדוכנים כי הם נמצאים בקטגוריה: "מתחום המזון" כפי שאתם הגדרתם את זה?
  כן, בהגדרה​ שבנוהל (ובסעיף 6 ד') מופיע: "אלא אם בדוכנים אלו יוצגו פרטי ממכר מתחום המזון בלבד" – קטגוריה זו כוללת כלי בישול ומטבח.

הגשת בקשות לתמיכה

 • הרשויות המקומיות המעוניינות בכך יפנו למשרד באמצעות פורטל מרכבה.
 • הטפסים שיש לצרף לבקשה הם טפסים א', ד' ו-ז' המצורפים לנוהל זה. את הטפסים יש למלא, להחתים, לסרוק ולשמור כקובץ. את הקובץ השמור יש לצרף בלשונית מסמכים בטופס הבקשה בפורטל מרכבה עד ליום 1.03.2017. הבקשות ידנו לפי מועד הגשתם. דהיינו - בקשות שיוגשו עד ליום 30.11.2017 ידונו במהלך שנת 2017.
 • בקשה שתוגש באיחור תידחה ללא דיון. אם קיימות נסיבות חריגות המצדיקות דיון בבקשה, ואין מניעה למתן התמיכה מבחינה תקציבית, מוסמך חשב המשרד לאשר דיון בבקשת התמיכה שהוגשה באיחור

נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי​ שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019

 

 

פסק דין - אעטף פלאחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/psakdin_fallah.aspxפסק דין - אעטף פלאח
משרד החקלאות חושף את נתוני השימוש בתכשירי הדברה לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/-Pesticides_2016.aspxמשרד החקלאות חושף את נתוני השימוש בתכשירי הדברה לשנת 2016
משרד החקלאות יעניק "רשת ביטחון" ליבואני הביצים מאירופה בהיקף של כ- 2.5 מיליון ₪ http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/import_eggs_passover.aspxמשרד החקלאות יעניק "רשת ביטחון" ליבואני הביצים מאירופה בהיקף של כ- 2.5 מיליון ₪