2011

כחלק מהמאמץ העולמי לטיפול במשבר האקלים גיבשה ממשלת ישראל תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה אשר קיבלה תוקף של החלטת ממשלה מתאריך 28/11/2010 (החלטה מס' 2508).

המרכיבים בתכנית הלאומית כוללים, בין היתר, מתן תמיכה ממשלתית להשקעות בפרויקטים שונים ומגוונים להפחתת פליטות גזי חממה (שאינם במגזר הביתי) וכן תמיכה בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיות ישראליות חדשות להפחתת פליטות גז חממה (ששת גזי החממה שהוגדרו על ידי פרוטוקול קיוטו – CH4, N2O, CO2, SF6 HFC, PFC).

לצורך כך נוסחה הוראת מנכ"ל מס 4.21 המגדירה את מסלולי הסיוע השונים בפרויקטים להפחתת פליטת גזי חממה ואת הכללים, הזכאות לסיוע, אופן הבחינה והאישור של בקשות הסיוע ואופן העברת הסיוע בגינן. 151 מיליון ₪ יחולקו בין המגזרים הבאים, בשלושה מקצים:
מגזר תעשייה, חקלאות ופסולת (43 מיליון ₪), מגזר עסקי ומסחרי (43 מיליון ₪), מגזר מוניציפאלי (15 מיליון ₪), מגזר התחבורה (10 מיליון ₪) וטכנולוגיות ישראליות חדשות מכל המגזרים (40 מיליון ₪).
גובה התמיכה עבור פרויקט/יזם בודד יהיה בשיעור 20% מההשקעה ולא יותר מ 8 מיליון ₪.


להמשך קריאה
למצגת סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה (הוראת מנכ"ל 4.21)
להזמנה ליום העיון

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017
ישראל עוברת לעבוד עם מערכת TRACES - מערך התעודות האלקטרוניות של האיחוד האירופאי בנושא תוצרת אורגניתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/TRACES_org.aspxישראל עוברת לעבוד עם מערכת TRACES - מערך התעודות האלקטרוניות של האיחוד האירופאי בנושא תוצרת אורגנית
Drosophila suzukii - מזיק חדש באזורינו (אך עדיין לא אצלנו)http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Drosophila-suzukii.aspxDrosophila suzukii - מזיק חדש באזורינו (אך עדיין לא אצלנו)מקורו של הזבוב באסיה. משנת 2009 החל להתפשט גם במדינות אירופה וכיום מצוי ברבות מהן. הסיכון בהגעה של המזיק לישראל עם פירות טריים ביבוא מארגנטינה או דרך גבולות טבעיים מתורכיה, סוריה או לבנון.